Sustainability Lead

Satu Heikinheimo

Satu-Heikinheimo-nobg

Tutustu asiantuntijaamme

Satu Heikinheimo on palvelumuotoilun oraakkeli ja muotoilun lähettiläs. Fraktiolla tämä savolainen vegaani valmentaa muotoiluajattelusta ja palvelumuotoilusta, ja tekee myös sisältöjä ja markkinointia.

Satu uskoo ikuiseen oppimiseen ja on yksi naisten koulutus- ja uraverkosto Howtomon perustajista. Satu liekittyy posthumanistisesta design perspektiivistä, tulevaisuuden skenaarioista ja teknologian tuomista mahdollisuuksista. Hän on luonut #WHYNOTISM -mindsetin, jonka tarkoituksena on auttaa ihmisiä sanomaan enemmän ”why not!” merkityksellisille asioille. Vapaa-aikaansa hän viettää rakkaan perheensä kanssa, maalaa tauluja sekä ohjaa rentouttavaa ja palauttavaa joogaa.

Satu Heikinheimo is an oracle of service design and an ambassador of design. At Fraktio, this Savonian vegan teaches courses about design thinking and service design, and also works with content creation and marketing.

Satu believes in lifelong learning and is one of the founders of Howtomo, a women’s education and career network. Satu is curious about posthumanist design perspective, future scenarios and the opportunities brought by technology. She’s created #WHYNOTISM mindset helping people say more “why not!” to the things that really matter. She spends her free time with her beloved family, painting art pieces, and directing relaxing and restorative yoga.