Vastuullisuus Fraktiolla

Fraktio-Vastuullisuus

Kannamme vastuun jäljestä, jonka jätämme maailmaan

Me Fraktiolla haluamme rakentaa kestävämpää maailmaa digipalvelu kerrallaan yhdessä kumppaniemme kanssa. Haluamme tehdä tietoisia valintoja ja kehittää eettisellä sekä kestävällä pohjalla olevia palveluita. Intohimonamme on kehittää Suomen kestävintä konsulttiskeneä. Sen teemme kantamalla vastuun omista valinnoistamme, toimintamalleistamme, ja siitä esimerkistä, mitä näytämme digipalveluita rakentaessamme. Kaikkea toimintaamme ohjaavat arvomme: integriteetti, kehittyminen ja välittäminen.

Vastuullisuustavoitteet ja niihin sitoutuminen

Kirkastimme ja sanoitimme Fraktion vastuullisuusvision ja -mission 2021 ja ne ovat muotoutuneet osaksi Fraktion strategiaa ja tarkoitusta.

 

Vastuullisuustiekartta vuoteen 2026 asti

Olemme luoneet vastuullisuustiekartan vuoteen 2026 asti, joka sisältää vastullisuuskehitystyön vaiheita, mittaristoja ja roolituksia.

Fraktion näköistä arkea

Olemme osallistaneet ja osallistamme jatkossa kaikkia fraktiolaisia vastuullisuuden kehitys- ja ideointityössä, jotta asiat eivät liiku yläpilvessä, vaan koskettavat jokaisen arkea.

Vastuullisuus-fraktio-1

Fraktion vastuullisuuskonklaavi muodostuu fraktiolaisista, jotka haluavat vaikuttaa ja edistää vastuullisuusasioitamme. 

Vastuullisuustiekartta näyttää suuntaa

Fraktion vastuullisuustyö on fraktiolaisten näköistä. Kuten muitakin Fraktion kehitysprojekteja, myös vastuullisuutta kehitetään ketterästi ja ilman hierarkista sanelua.

Olemme luoneet Fraktiolle tiekartan, johon olemme listanneet vastuullisuustyömme tavoitteet, mittarit ja toimenpiteitä niiden saavuttamiseen. Näin varmistamme, että Fraktio on menossa haluttuun suuntaan.

Vastuullisuustyö elää ja muuttuu yhdessä Fraktion työntekijöiden kanssa. Suuntaviivat on asetettu, käytännön työ ja vastuu vastuullisuuden integroimisesta arkeemme kuuluu meille kaikille.

Keskeiset vastuullisuusteemat

Fraktion vastuullisuus koostuu kolmesta ulottuvuudesta: taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu. Jokainen Fraktion työntekijä sitoutuu noudattamaan ja kehittämään näitä vastuullisuusperiaatteita omassa työssään. 

Taloudellinen vastuu

Taloudellinen vastuumme pohjautuu hyvään kannattavuuteen: myymme ja tuotamme taloudellisesti kestäviä projekteja sekä palveluja.

Sosiaalinen vastuu

Fraktion toiminta perustuu sen työntekijöiden osaamiseen ja työhyvinvointiin. Luomme merkityksellisiä palveluja, jotka jättävät positiivisen jäljen.

Ympäristövastuu

Haluamme tehdä ympäristön kannalta kestäviä valintoja. Pyrimme toimimaan esimerkkinä ja kannustamaan kumppaneitamme kestävään toimintaan.

Fraktio-Vastuullisuus-Taloudellinen-vastuullisuus-nosto

Taloudellinen vastuu

Taloudellinen vastuumme pohjautuu hyvään kannattavuuteen: myymme ja tuotamme taloudellisesti kestäviä projekteja sekä palveluja. Näin huolehdimme omasta kilpailukyvystämme ja mahdollistamme hyvän jakamisen ympärillemme.

Kannattavuutta ei kuitenkaan tavoitella hinnalla millä hyvänsä. Integriteetti, arvoistamme periaatteellisin, ohjaa vahvasti asiakashankintaa ja työmoraaliamme. Koska haluamme, että työntekijät viihtyvät, valitsemme mielekkäitä projekteja ja kieltäydymme suoraselkäisesti projekteista, jotka eivät ole arvomaailmamme mukaisia.

Fraktio-Vastuullisuus-sosiaalinen-vastuu-nosto

Sosiaalinen vastuu

Fraktion toiminta perustuu sen työntekijöiden osaamiseen ja työhyvinvointiin. Meitä motivoi työn merkityksellisyys ja jatkuva kehittyminen. Fraktiolla on matala hierarkia ja itseohjautuva organisaatio, jonka toimintaa tuemme kehittämällä työntekijäkokemusta yksilöllisesti ja tasa-arvoisesti.

Olemme empaattisia palvelukehittäjiä ja osallistamme käyttäjät suunnittelu- ja kehitysprosessiin. Pitkän tähtäimen tavoitteenamme onkin muuttaa ajattelumalleja siitä, mitä IT-alalla voidaan tehdä paremman maailman eteen. Kehitämme Fraktion monimuotoisuutta ja saavutettavuusosaamista.

Fraktio-Vastuullisuus-Ympäristövastuu-nosto

Ympäristövastuu

Haluamme tehdä ympäristön kannalta kestäviä valintoja. Olemme ottaneet ensiaskeleet ympäristövastuun saralla, ja pyrimme oppimaan ja kehittymään siinä jatkuvasti. Emme tavoittele täydellisyyttä, vaan rakennamme ympäristötekomme askel askeleelta.

Työ ympäristövaikutusten pienentämiseksi vaatii suunnitelmia, laskentaa sekä toimintatapojen muutosta. Selvitämme ympäristövaikutuksiamme laskemalla hiilijalanjälkemme ja pohtimalla, mitä voimme muuttaa. Fraktio on hiilineutraali yritys ja kompensoimme päästömme.

Saimme keväällä 2022 Koodia Suomesta ry:n hiilineutraaliusmerkin. Tunnustus myönnetään IT-alan yrityksille, jotka tietävät oman hiilijanajälkensä, pyrkivät aktiivisesti toimenpiteillä minimoimaan päästöjään sekä kompensoivat päästönsä. Merkki auttaa myös myös ostajia tekemään ilmastoviisaampia hankintapäätöksiä.

Fraktio-vastuullisuus-ti-1
Fraktio laskee hiilijalanjälkensä ja kompensoi päästöt. Vuoden 2022 hiilijalanjälkilaskennen toteutti Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus.
Koodia Suomesta ry on myöntänyt Fraktiolle hiilineutraaliusmerkin keväällä 2022. Merkin tavoitteena on kannustaa ohjelmistoalan ilmastoviisautta.

Fraktion hiilijalanjälki

Yksi vastuullisuutyömme tavoite on selvittää ja ymmärtää syvällisemmin Fraktion ympäristövaikutuksia ja pyrkiä pienentämään hiilijalanjälkeämme. Vuonna 2022 selvitimme edellisvuoden hiilijalanjälkemme ja mistä asioista se koostui. Laskennan toteutti Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus. Laskennassa noudatettiin GHG Protocol Corporate Value Chain Accounting and Reporting -standardia ja siinä huomioitiin kaikki standardin mukaiset päästökategoriat (scope 1-3). Lisätietoa laskennasta esimerkiksi Kierrätyskeskuksen sivuilta.

Scope 1 -luokkaan kuuluvat päästöt, joihin yritys voi suoraan vaikuttaa. Scope 2 -luokkaan kuuluvat tuotannon epäsuorat ostoenergiaan kuuluvat päästöt esim. sähkö. Scope 3 -luokkaan kuuluvat tuotteiden ja palveluiden hankinnasta syntyneet päästöt eli kaikki epäsuorat päästöt. Laskentaamme kuuluvat päästöt kaikista näistä luokista, joita toiminnastamme syntyy.

Vuoden 2021 laskennan tulokset

Fraktion vuoden 2021 hiilijalanjälki oli 111 tonnia CO2ekv. Tämä vastaa keskivertosuomalaisen 11 vuoden hiilipäästöjä. Fraktion päästöistä suurin osa (85 %) kuului scope 3 -luokan eli hankituista tuotteista ja palveluista syntyneisiin epäsuoriin päästöihin.

 

Laskennan_rajaus_scopet_kierrätyskeskus

 

Fraktion päästöjen jakautuminen

85 %

Valtaosa (85 %) hiilijalanjäljestämme muodostuu ostetuista palveluista ja tuotteista, kuten vakuutuksista ja ostetuista laitteista.

15 %

Toimistomme lämmityksenpäästöt ovat Fraktion toiseksi suurin päästölähde (15 % kokonaispäästöistä)

7%

Hankkimamme sähkö on hankittu tuulisähkönä. Tuulisähkön käyttäminen pienentää hiilijalanjälkeämme noin 7 %. Jos sähkö ei olisi vihreää, olisivat sen aiheuttamat päästöt 20-kertaiset.

Nostoikonit-2

yli 50 %

Ostettujen tuotteiden hiilijalanjäljestä yli puolet aiheutui tietokoneiden, puhelimien ja oheislaitteiden hankinnoista. Kolmasosa ruoasta ja juomasta.

Vastuullisuus-2

Kompensoimme päästömme

Kompensoimme päästömme Compensate-säätiön kautta. Compensate on suomalainen, voittoa tavoittelematon säätiö, joka hallinnoi korkeatasoista portfoliota koostuen monipuolisista hiilensidontahankkeista. Compensate ottaa huomioon porfoliossa hankkeiden ilmastovaikutuksen lisäksi myös mm. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja luonnon monimuotoisuuden.

Fraktio-Rekry-2

Haluatko vastuullisen kumppanin?

Toimimme yritysten kanssa, jotka jakavat arvomme. 

Siirry yhteystietoihin

Fraktio-Yrityskulttuuri-Hyvinvoinyi

Hae vastuulliseen yritykseen töihin!

Töihin on mukavampi mennä, kun oma työpaikka toimii omien arvojen mukaisesti. 

Selaa avoimia rekryjä

Lue blogista vastuullisuustyöstämme