Vastuullisuus Fraktiolla

Fraktio-Vastuullisuus

Kannamme vastuun jäljestä, jonka jätämme maailmaan

Me Fraktiolla haluamme rakentaa kestävämpää maailmaa digipalvelu kerrallaan yhdessä kumppaniemme kanssa. Haluamme tehdä tietoisia valintoja ja kehittää eettisellä sekä kestävällä pohjalla olevia palveluita. Intohimonamme on kehittää Suomen kestävintä konsulttiskeneä. Sen teemme kantamalla vastuun omista valinnoistamme, toimintamalleistamme, ja siitä esimerkistä, mitä näytämme digipalveluita rakentaessamme. Kaikkea toimintaamme ohjaavat arvomme: avoimuus, ihmisläheisyys ja ammattitaito.

Vastuullisuustavoitteet ja niihin sitoutuminen

Kirkastimme ja sanoitimme Fraktion vastuullisuusvision ja -mission 2021 ja ne ovat muotoutuneet osaksi Fraktion tarkoitusta ja toimintaa.

 

Vastuullisuustiekartta vuoteen 2026 asti

Olemme luoneet vastuullisuustiekartan vuoteen 2026 asti, joka sisältää vastullisuustyön vaiheita, kehityskohteita ja toimenpiteitä.

Fraktion näköistä arkea

Olemme osallistaneet ja osallistamme jatkossa kaikkia fraktiolaisia vastuullisuuden kehitys- ja ideointityössä, jotta asiat eivät liiku yläpilvessä, vaan koskettavat jokaisen arkea.

Vastuullisuustiekartta näyttää suuntaa

Fraktion vastuullisuustyö on fraktiolaisten näköistä. Kuten muitakin Fraktion kehitysprojekteja, myös vastuullisuutta kehitetään ketterästi ja ilman hierarkista sanelua.

Olemme luoneet Fraktiolle tiekartan, johon olemme listanneet vastuullisuustyömme tavoitteet ja toimenpiteitä niiden saavuttamiseen. 

Vastuullisuustyö elää ja muuttuu yhdessä Fraktion työntekijöiden kanssa. Suuntaviivat on asetettu, käytännön työ ja vastuu vastuullisuuden integroimisesta arkeemme kuuluu meille kaikille. 

Keskeiset vastuullisuusteemat

Fraktion vastuullisuus koostuu kolmesta ulottuvuudesta: taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu. Jokainen Fraktion työntekijä sitoutuu noudattamaan näitä vastuullisuusperiaatteita omassa työssään. 

Taloudellinen vastuu

Taloudellinen vastuumme pohjautuu hyvään kannattavuuteen: myymme ja tuotamme taloudellisesti kestäviä projekteja sekä palveluja.

Sosiaalinen vastuu

Fraktion toiminta perustuu sen työntekijöiden osaamiseen ja työhyvinvointiin. Luomme merkityksellisiä palveluja, jotka jättävät positiivisen jäljen.

Ympäristövastuu

Haluamme tehdä ympäristön kannalta kestäviä valintoja. Pyrimme toimimaan esimerkkinä ja kannustamaan kumppaneitamme kestävään toimintaan.

Fraktio-Vastuullisuus-Taloudellinen-vastuullisuus-nosto

Taloudellinen vastuu

Taloudellinen vastuumme pohjautuu hyvään kannattavuuteen: myymme ja tuotamme taloudellisesti kestäviä projekteja sekä palveluja. Näin huolehdimme omasta kilpailukyvystämme ja mahdollistamme hyvän jakamisen ympärillemme.

Kannattavuutta ei kuitenkaan tavoitella hinnalla millä hyvänsä. Koska haluamme, että työntekijät viihtyvät, valitsemme mielekkäitä projekteja ja kieltäydymme suoraselkäisesti projekteista, jotka eivät ole arvomaailmamme mukaisia.

Fraktio-Vastuullisuus-sosiaalinen-vastuu-nosto

Sosiaalinen vastuu

Fraktion toiminta perustuu sen työntekijöiden osaamiseen ja työhyvinvointiin. Meitä motivoi työn merkityksellisyys ja jatkuva kehittyminen. Fraktiolla on matala hierarkia ja itseohjautuva organisaatio, jonka toimintaa tuemme kehittämällä työntekijäkokemusta yksilöllisesti ja tasa-arvoisesti.

Olemme empaattisia palvelukehittäjiä ja osallistamme käyttäjät suunnittelu- ja kehitysprosessiin. Pitkän tähtäimen tavoitteenamme onkin muuttaa ajattelumalleja siitä, mitä IT-alalla voidaan tehdä paremman maailman eteen. Kehitämme Fraktion monimuotoisuutta ja saavutettavuusosaamista.

Fraktio-Vastuullisuus-Ympäristövastuu-nosto

Ympäristövastuu

Haluamme tehdä ympäristön kannalta kestäviä valintoja. Olemme ottaneet ensiaskeleet ympäristövastuun saralla, ja pyrimme oppimaan ja kehittymään siinä jatkuvasti. Emme tavoittele täydellisyyttä, vaan rakennamme ympäristötekomme askel askeleelta.

Työ ympäristövaikutusten pienentämiseksi vaatii suunnitelmia, laskentaa sekä toimintatapojen muutosta. Selvitämme ympäristövaikutuksiamme laskemalla hiilijalanjälkemme ja pohtimalla, mitä voimme muuttaa.

Saimme keväällä 2022 Koodia Suomesta ry:n hiilineutraaliusmerkin. Tunnustus myönnetään IT-alan yrityksille, jotka tietävät oman hiilijanajälkensä, pyrkivät aktiivisesti toimenpiteillä minimoimaan päästöjään sekä kompensoivat päästönsä. Merkki auttaa myös myös ostajia tekemään ilmastoviisaampia hankintapäätöksiä.

Fraktio-vastuullisuus-ti-1
Vuoden 2022 hiilijalanjälkilaskennen toteutti Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus.
Koodia Suomesta ry on myöntänyt Fraktiolle hiilineutraaliusmerkin keväällä 2022. Merkin tavoitteena on kannustaa ohjelmistoalan ilmastoviisautta.
Vastuullisuus-2

Haluatko vastuullisen kumppanin?

Toimimme yritysten kanssa, jotka jakavat arvomme. 

Siirry yhteystietoihin

Fraktio-Mobiili

Hae vastuulliseen yritykseen töihin!

Töihin on mukavampi mennä, kun oma työpaikka toimii omien arvojen mukaisesti. 

Selaa avoimia rekryjä

Lue blogista vastuullisuustyöstämme