Palvelut

Design

Muotoilu on keskeinen osa työtämme. Yhdistämme ihmisten tarpeet ja liiketoiminnan tavoitteet.

Fraktio-Palvelut-Design

Muotoilulla arvoa liiketoimintaan

Hyvällä suunnittelulla ja asiakasymmäryksellä saavutetaan paras mahdollinen asiakaskokemus. Muotoilemme, tutkimme ja suunnittelemme digitaalisia palveluita ja liiketoimintaa.

Yritykset, jotka keskittyvät asiakkaidensa kokemuksiin, tekevät parempaa tulosta. Forresterin tutkimuksen mukaan muotoiluajattelu voi mahdollistaa jopa 85 % ROI:n (2019). Muotoilun menetelmien avulla madallamme riskejä, kun päätökset voi pohjata tutkittuun tietoon ja käyttäjäymmärrykseen.

Design-palvelut-työpaja2

Muotoilu Fraktiolla

Muotoilun rooli Fraktiolla on paljon laajempi kuin visuaalisten käyttöliittymien suunnittelu. Muotoilu auttaa ymmärtämään asiakkaita paremmin ja toimii päätöksenteon tukena. Kauniit pikselit ovat itsestäänselvyys, mutta ne eivät pelasta palveluja, jotka eivät puhuttele loppukäyttäjiään.

Nopeasti konkretiaan

Työpajojen ja käyttäjätutkimuksen avulla pyrimme pääsemään nopeasti konkretiaan. Dokumentoimalla ja visualisoimalla tietoa, saamme luotua yhteisen ymmärryksen ja suunnattua tekemistä oikeaan suuntaan. Muotoilun prosessilla saamme vankan ymmärryksen siitä, mistä palvelun arvo syntyy käyttäjilleen.

Tiivis yhteistyö

Yhteiskehittäminen on meillä aina vahvasti läsnä ja pyrimme tuomaan saman pöydän ääreen niin asiakkaat, liiketoiminnan kuin kehittäjät. Toimimme tiiviisti kehittäjien kanssa. Dialogi suunnittelijoiden ja kehittäjien välillä on jatkuvaa, jotta varmistamme, ettei tieto siiloudu ja tuloksena on mahdollisimman käyttäjäystävällinen palvelu.

Iteraatio ja ketterät kokeilut

Rakennamme kevyitä prototyyppejä, joilla tutkimme ratkaisumme soveltavuutta ja iteroimme muutoksia ennen lopputuotteen rakentamista. Näin vähennämme työmäärää ja varmistamme, että julkaistu palvelu puhuttelee loppukäyttäjiä heti julkaisupäivästä.

Valmentava kumppani

Työmme muuttuu ja kehittyy jatkuvasti, ja viemme osaamistamme aina asiakkaidemme organisaatioihin. Valmentava ote työssämme näkyy jokaisessa projektissa. Haluamme voimaannuttaa tiimejä ja yksilöitä asiakaslähtöisten menetelmien käyttöön, koska uskomme, että ne tuottavat parhaat tulokset loppuasiakkaille. Valmennamme niin palvelumuotoilua, UX/UI-suunnittelua kuin Figman käyttöä ammattitasolla.

Design Sprint

Design Sprint

Design Sprint on menetelmä, jonka avulla olemme auttaneet kymmeniä asiakkaitamme pääsemään ideasta palvelukonseptitasolle muutamassa päivässä.

Lue lisää

Käyttäjätutkimus nostokuva

Käyttäjätutkimus

Käyttäjäutkimuksella pyritään lisäämään tai syventämään käyttäjäymmärrystä. Haluatte mahdollisesti selvittää, keitä asiakkaanne ovat, miten he arjessaan käyttävät palveluanne tai millaisia haasteita he kohtaavat. Erilaiset tutkimukset auttavat tässä.

Kysy lisää

Palvelumuotoilu nostokuva

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu auttaa ratkaisemaan liiketoiminnan haasteita ja varmistamaan, että hankkeenne pysyy oikeilla raiteilla. Luokaa palvelu, jolle on oikeasti kysyntää. Validoimme bisnessideoita, hankkeiden laajuuksia ja ideoiden todellista vaikutusta.

Lue lisää

UI suunnittelu nostokuva

UX/UI-suunnittelu

UX Designilla tarkoitetaan asiakasymmäryksen kerryttämistä eri menetelmien avulla. UI Design vie UX Designin tuloksia käytäntöön ja konkretisoi käyttäjäymmärryksen käyttöliittymäksi. Suunnittelemme käyttöliittymiä, jotka palvelevat tarkoitustaan ja luovat hyvän kokemuksen.

Kysy lisää

 

Referenssejä

Olemme auttaneet lukuisia organisaatioita viemään palveluitaan uudelle tasolle. Haemme muutoksia, joilla saadaan mahdollisimman suuri vaikutus niin käyttäjien kuin organisaatioiden arkeen.

Kysy lisää

Millainen kumppani olemme?

Kokonaisvaltaista kumppanuutta

Olemme mielellämme mukana projektin alusta asti hahmottamassa tavoitteitanne. Luomme yhdessä iteratiivisesti lopullisen palvelun, joka kasvaa liiketoimintanne kanssa.

Käyttäjälähtöisyys keskiössä

Autamme, kun teillä on tarve oppia käyttäjistä tai kerätä tietoa parempien ratkaisujen tueksi. Luomme palveluille muodon, jonka voi viedä nopeastikin tuotantoon. Suunnittelemme systeemipohjaisesti ratkaisuja, jotka ovat aina toteutuskelpoisia ja puhuttelevat käyttäjiään.

Kestävää suunnittelua

Fraktion vastuullisuusstrategia ohjaa tekemistämme. Kestävässä suunnittelussa otamme erityisesti huomioon saavutettavuuden, käytettävyyden, asiakkaiden monimuotoisuuden, inklusiivisuuden sekä ympäristön katalysoivat muutokset.  Autamme luomaan kestäviä palveluita, jotka ottavat huomioon ympäristön ja ihmiset.

Fraktio-Palvelut-Design-Antti ja Petteri

Ota yhteyttä

Varaa 30-45min palaveri, niin käydään läpi voimmeko olla avuksi. Jos olet kiinnostunut designista niin palaveriin osallistuu usein Petteri Hellgrén, Chief Growth Officer ja Antti Lavio, Design Lead riippuen tarpeistasi.

Ota yhteyttä

Suunnittelijamme