Design

Muotoilulla yhdistämme ihmisten tarpeet ja liiketoiminnan tavoitteet

Fraktio-Palvelut-Design

Muotoilulla arvoa liiketoimintaan

Hyvä suunnittelu ja asiakasymmärys mahdollistaa parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen. Muotoilu auttaa yritystäsi ymmärtämään asiakkaitanne paremmin ja toimii päätöksenteon tukena. 

Kun päätökset pohjautuvat tutkittuun tietoon ja käyttäjäymmärrykseen, digitaalisen palvelukehityksen investointi on huomattavasti riskittömämpää.  

Me Fraktiolla muotoilemme, tutkimme ja suunnittelemme digitaalisia palveluita sekä modernia liiketoimintaa asiakkaillemme. 

Tutkimus-nosto

Tutkimukset

UX- ja käyttäjätutkimuksilla pyritään lisäämään tai syventämään käyttäjäymmärrystä. Haluat mahdollisesti selvittää, keitä asiakkaanne ovat, miten he arjessaan käyttävät palveluanne tai millaisia haasteita he kohtaavat. Erilaiset tutkimukset auttavat tässä.

Lue lisää

UXUXsuunnittelu-nosto

UX/UI-suunnittelu

UX Designilla tarkoitetaan asiakasymmäryksen kerryttämistä eri menetelmien avulla. UI Design vie UX Designin tuloksia käytäntöön ja konkretisoi käyttäjäymmärryksen käyttöliittymäksi. Suunnittelemme käyttöliittymiä, jotka palvelevat tarkoitustaan ja luovat hyvän kokemuksen.

Lue lisää

 

Palvelumuotoilun työpaja

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu auttaa ratkaisemaan liiketoiminnan haasteita ja varmistamaan, että hankkeenne pysyy oikeilla raiteilla. Luokaa palvelu, jolle on oikeasti kysyntää. Validoimme bisnesideoita, hankkeiden laajuuksia ja ideoiden todellista vaikutusta.

Lue lisää

Design Sprint-1

Design Sprint

Design Sprint on menetelmä, jonka avulla olemme auttaneet kymmeniä asiakkaitamme pääsemään ideasta palvelukonseptitasolle muutamassa päivässä.

Lue lisää

Logo-fraktio
Nopeasti konkretiaan

Työpajojen ja käyttäjätutkimuksen avulla pyrimme pääsemään nopeasti konkretiaan. Dokumentoimalla ja visualisoimalla tietoa saamme luotua yhteisen ymmärryksen ja suunnattua tekemistä oikeaan suuntaan. Muotoilun prosessilla saamme vankan ymmärryksen siitä, mistä palvelun arvo syntyy käyttäjilleen.

Logo-fraktio
Tiivis yhteistyö

Yhteiskehittäminen on meillä aina vahvasti läsnä ja pyrimme tuomaan saman pöydän ääreen niin asiakkaat, liiketoiminnan kuin kehittäjät. Toimimme tiiviisti kehittäjien kanssa. Dialogi suunnittelijoiden ja kehittäjien välillä on jatkuvaa, jotta varmistamme, ettei tieto siiloudu ja tuloksena on mahdollisimman käyttäjäystävällinen palvelu.

Logo-fraktio
Iteraatio ja ketterät kokeilut

Rakennamme kevyitä prototyyppejä, joilla tutkimme ratkaisumme soveltavuutta ja iteroimme muutoksia ennen lopputuotteen rakentamista. Näin vähennämme työmäärää ja varmistamme, että julkaistu palvelu puhuttelee loppukäyttäjiä heti julkaisupäivästä.

Logo-fraktio
Valmentava kumppani

Työmme muuttuu ja kehittyy jatkuvasti, ja viemme osaamistamme aina asiakkaidemme organisaatioihin. Valmentava ote työssämme näkyy jokaisessa projektissa. Haluamme voimaannuttaa tiimejä ja yksilöitä asiakaslähtöisten menetelmien käyttöön, koska uskomme, että ne tuottavat parhaat tulokset loppuasiakkaille. Valmennamme niin palvelumuotoilua, UX/UI-suunnittelua kuin Figman käyttöä ammattitasolla.

Referenssejä

Olemme auttaneet lukuisia organisaatioita viemään palveluitaan uudelle tasolle. Haemme muutoksia, joilla saadaan mahdollisimman suuri vaikutus niin käyttäjien kuin organisaatioiden arkeen.

Kysy lisää
saavutettavuus-figma

Saavutettavuus vahvasti mukana

Saavutettavuus auttaa rakentamaan entistä käyttäjälähtöisempiä palveluita. EU:n saavutettavuusdirektiivin myötä edellytykset digipalvelujen saavutettavuuteen ovat myös kasvaneet.

Autamme palvelun saavutettavuuden varmistamisessa niin auditointien avulla kuin palvelujen suunnittelu- ja toteutusvaiheessa sen vaatimalla tasolla (kuten WCAG 2.1-ohjeistuksen A- ja AA-tasot).

Olemme luoneet ilmaisen materiaalipankin saavutettavuuden arviointiin ja sen parantamiseen. Tutustu työkaluun ja ota meihin yhteyttä, jos haluatte edistää palvelunne saavutettavuutta.

Lue lisää ja lataa aineisto

Millainen kumppani olemme?

Kokonaisvaltaista kumppanuutta

Olemme mielellämme mukana projektin alusta asti hahmottamassa tavoitteitanne. Luomme yhdessä iteratiivisesti lopullisen palvelun, joka kasvaa liiketoimintanne kanssa.

Käyttäjälähtöisyys keskiössä

Autamme, kun teillä on tarve oppia käyttäjistä tai kerätä tietoa parempien ratkaisujen tueksi. Luomme palveluille muodon, jonka voi viedä nopeastikin tuotantoon. Suunnittelemme systeemipohjaisesti ratkaisuja, jotka ovat aina toteutuskelpoisia ja puhuttelevat käyttäjiään.

Kestävää suunnittelua

Fraktion vastuullisuusstrategia ohjaa tekemistämme. Kestävässä suunnittelussa otamme erityisesti huomioon saavutettavuuden, käytettävyyden, asiakkaiden monimuotoisuuden, inklusiivisuuden sekä ympäristön katalysoivat muutokset.  Autamme luomaan kestäviä palveluita, jotka ottavat huomioon ympäristön ja ihmiset.

Fraktio-Palvelut-Design-Antti ja Petteri

Ota yhteyttä

Varaa 30-45min palaveri, niin käydään läpi voimmeko olla avuksi. Jos olet kiinnostunut designista, niin palaveriin osallistuu usein Petteri Hellgrén, Chief Growth Officer ja Antti Lavio, Design Lead riippuen tarpeistasi.

Ota yhteyttä

Suunnittelijamme