Tietosuoja­seloste

Miten, millaista ja miksi keräämme tietoa.

Fraktion ydinarvoihin kuuluu ihmisten kunnioittaminen. Toimivat ihmiset sitten henkilöinä, tai yrityksen edustajina. Meille on hyvin tärkeää, että Fraktion kanssa asioidessasi, asiat perustuvat molempien väliseen luottamukseen. Koemme luottamuksen hyvin syvästi emmekä halua rikkoa luottamusta missään tilanteessa. Olit sitten asiakkaamme, potentiaalinen asiakkaamme, potentiaalinen työntekijä eli työnhakija, työntekijä tai ihan vaan verkkosivujemme käyttäjä.

Meille läpinäkyvvys on äärimmäisen tärkeää ja tässä dokumentissa pyrimme avoimesti kuvaamaan mitä tietoja ihmisistä keräämme. Kunnioitamme ihmisiä, henkilötietojen käsittely ole tässä asiassa minkäänlainen poikkeus.

Kuka tietojasi käsittelee?

Fraktio Oy
Aleksanterinkatu 9 A, 00100 Helsinki
https://www.fraktio.fi

Vastuu- ja yhteyshenkilö

Joonas Pajunen
joonas.pajunen@fraktio.fi
050 3823488

Keiden tietoja käsittelemme

Käsittelemme tietojasi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, jos olet meidän:

 • Asiakas (yhteyshenkilö tai yhteyshenkilöt)
 • Potentiaalinen asiakas
 • Yhteistyökumppani tai alihankkija
 • Työnhakija
 • Verkkosivujemme käyttäjä
 • “Ihana” eli työntekijöidemme puoliso

Riippumatta kuka sinä olet, suhtaudumme henkilötietoihin ja niiden käsittelyyn äärimmäisellä huolellisuudella.

Miksi käsittelemme tietojasi ja mitä tietoja keräämme

Käsittelemme tietojasi asiakas- tai yhteistyösuhteen hoitamiseksi ja palveluidemme tai työpaikkojemme markkinoimiseksi.

Alla olemme avanneet käsittelyämme, riippuen siitä mihin mainittuun ryhmään kuulut.

Asiakkaamme

Säilytämme sinusta tietoja minkä avulla voimme pitää sinuun yhteyttä. Näitä tietoja ovat Etunimi, Sukunimi, Yritys, Puhelinnumero ja sähköposti. Lisäksi asiakkaan yrityksestä keräämme yrityksen tiedot sekä laskutustiedot laskutuksen hoitamiseksi. Käsittelyperusteena toimii meidän välinen sopimus.

Potentiaalinen asiakkaamme

Käsittelemme tietojasi palveluidemme markkinointiin, pitäen sisällään mainokset ja muut suorat yhteydenotot puhelimitse, tekstiviestitse, sähköpostitse tai sosiaalisen median palveluiden kuten Facebookin, Linkedinin, Instagramin ja Twitterin kautta. Tällainen tietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme. Potentiaalisena asiakkaasta keräämme sinusta tietoja millä pystymme tunnistamaan sinut (etunimi, sukunimi, yritys, puhelinnumero ja sähköposti). Yrityksenä pyrimme tunnistamaan ne tahot, joiden kanssa potentiaalisimme me voisimme tehdä yhteistyötä.

Yrityksenä emme häiriköi sähköpostilla (spam) tai käytä arvelluttavia asiakashankinnan keinoja. Uskomme vahvasti auttamiseen ja hyväntekemiseen muille – ilman taka-ajatuksia. Kun autamme uskomme, että hyvä tulee myös meille.

Yhteistyökumppanimme tai alihankkijamme

Käsittelemme tietojasi yhteistyösuhteemme tai alihankintasuhteemme hoitamiseksi. Tietojen käsittely perustuu yhteistyösopimukseemme tai alihankintasopimukseemme.

Työnhakija

Keräämme sinusta sinulta saatuja tietoja. Näitä tietoja ovat hakijan perustiedot (nimi, yhteystiedot) sekä hakijan vapaamuotoiset ja vapaaehtoiset lisätiedot (hakemus, liitteet, ansioluettelo) sekä mahdolliset työnäytteet.

Yrityksenä emme häiriköi sähköpostilla (spam) tai käytä arvelluttavia asiakashankinnan keinoja. Uskomme vahvasti auttamiseen ja hyväntekemiseen muille – ilman taka-ajatuksia. Kun autamme uskomme, että hyvä tulee myös meille.

Pidämme edellä mainitut tiedot vain omana tietonamme Fraktion sisällä emmekä luovuta tietoja eteenpäin, ilman sinulta erikseen saatua lupaa. Jos katsomme, että halusi työllistyä edistäisi hakeminen Fraktion ulkopuolisiin yrityksiin, tiedustelemme sinulta miten asiassa voisimme toimia. Taustana on meidän halu auttaa ihmisiä (esim työuransa alkutaipaleella olevia) eteenpäin urallaan. Näissä tilanteissa esittelemme teidät toisillenne (teemme intron).

Työnhakijana sinun on tärkeää ymmärtää, että Fraktiolle hakiessasi, tietojasi ei käsittele ainoastaan tässä dokumentissa mainittu vastuuhenkilö vaan suuri ja vaihtuva joukko fraktiolaisia, Fraktion rekrytointitiimi. Tähän rekrytiimiin voi tilanteesta riippuen kuulua vaikka koko yritys. Rekrytiimissä ei ole kiinteitä jäseniä, mutta olemme teknisin toimenpitein varmistaneet EU:n tietosuoja-asetusten vaatimukset ja toisaalta sinun oikeutesi työnhakijana (kohta Oikeutesi).

Rekrytointia tehdessämme meidän ihmisille olennaisempaa on oppia tuntemaan sinut ja tutustumaan sinuun ihmisenä. EI kerätä henkilörekisteriä.

Fraktio ei koskaan tee liiketoimintaa työnhakijoiden henkilötiedoilla.

Verkkosivujemme käyttäjä

Keräämme tietoa sivustomme käytön analysointiin, tilastolliseen seurantaa ja sisällön kiinnostavuuden arviointiin. Tietojen avulla voimme parantaa verkkosivuston toimivuutta, suunnitella sinulle hyödyllisempää ja kiinnostavampaa sisältöä sekä näyttää sinulle verkkokäyttäytymiseesi perustuvia mainoksia. Kaikki kerätty tieto on nimetöntä, eikä sivustollamme suoritettuja toimintoja voida liittää tiettyyn henkilöön. Voit estää verkkokäyttäytymiseesi perustuvien mainosten näyttämisen poistamalla ja kieltämällä evästeet selaimellasi.

Jos olet verkkosivujemme käyttäjä ja asioit meidän sivustollamme yrityksen verkosta, tunnistamme vierailevan yrityksen Leadfeeder -palvelun avulla. Leadfeeder tietosuojaan voit tutustua osoitteessa: https://www.leadfeeder.com/privacy/

Käytämme sivustollamme Google Analytics -palvelua. Verkkosivujemme käyttäjänä näemme asioita kuten “näin monta käyttäjää on käynyt sivulla x (numero)”, “näin monta käyttäjää klikkasi tuota linkkiä” ja niin edelleen.

Mikäli jätät verkkosivujemme kautta yhteydenottopyynnön käsittelemme tietojasi jollakin ylläolevista tavoista, riippuen mihin ryhmään kuulut.

Ihana

Jos olet työntekijöidemme puoliso eli “ihana” keräämme sinusta perustietojen lisäksi sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron sekä ruoka-aineallergiat. Tietoja käytämme tapahtumien järjestämisessä ja ICE-yhteystietolistassa hätätapauksia varten.

Tietolähteenä toimivat Fraktion työntekijät.

Mistä tiedot saamme

Keräämme ja saamme tietosi seuraavista lähteistä:

 • Tyypillisesti saamme tiedot sinulta itseltäsi, esimerkiksi verkkosivuillamme olevan yhteydenottolomakkeen tai työpaikkailmoituksen tai muun henkilökohtaisen vuorovaikutuksen kautta. Henkilötietojen antaminen on edellytys asiakassuhteen/työsuhteen syntymiselle ja hoitamiselle.
 • Mikäli olet yrityspäättäjä saatamme kerätä tietojasi julkisesti verkosta (esim. yrityksesi kotisivuilta).
 • Verkkosivujemme käytöstä kerättynä

Kuka muu tietojasi käsittelee?

Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia tietojen käsittelyssä:

 1. Google
 2. Visma Severa
 3. Cinode
 4. Hubspot

Kolmansilla osapuolilla ei ole itsenäistä oikeutta käyttää meiltä saamiaan tietoja toimeksiantoa laajempaan käyttöön. Varmistamme, että kaikki palveluntarjoajamme, joille tietojasi luovutamme, noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

Emme luovuta tai jaa tietojasi kolmansille osapuolille muutoin kuin tässä tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla, ellet itse selkeästi sitä pyydä tai valtuuta meitä tekemään, tai ellei tietojen luovuttamiseen on jokin laissa määritelty ja tarpeellinen oikeudellinen syy.

Emme koskaan myy tietojasi kenellekään.

Riippumatta tietojenkäsittelijästä Fraktio vastaa kaikista kerätyistä henkilötiedoista henkilöille suoraan, eikä vieritä vastuuta missään tilanteissa muille.

Tietojen siirtäminen EU:n ulkopuolelle

Pyrimme valitsemaan tietojen säilytyspaikaksi tietoturvalliset Euroopassa sijaitsevat palvelinkeskukset. Mikäli tämä ei ole mahdollista, olemme solmineet palveluntarjoajien kanssa tästä erillisen sopimuksen (DPA).

Käytämme aina kun mahdollista Privacy Shield -ohjelmaan liittyneitä (https://www.privacyshield.gov/list) palveluntarjoajia.

Miten kauan käsittelemme tietojasi?

Käsittelemme tietoja vain niin kauan kuin tarvitsemme niitä rekisterin tarkoituksen mukaisessa toiminnassa. Poistamme rekisteristä kaikki tarpeettomat henkilötiedot kahden vuoden välein. Voit pyytää tietojesi poistamista rekisteristä lähettämällä pyynnön sähköpostitse osoitteeseen info@fraktio.fi. Tällöin poistamme tiedot välittömästi kaikista rekistereistämme, mikäli se laki- ja asetukset huomioon ottaen on mahdollista.

Miten suojaamme tietosi?

Käytämme seuraavia suojatoimia tietoturvan varmistamiseksi.

 1. Käsittelemme henkilötietoja vain nykyaikaisilla ja tietoturvallisiksi todetuilla tietojärjestelmillä, jotka vastaavat tyypillisimpiin tietoturvariskeihin.
 2.  Rajaamme pääsyn tietoihin salasanoilla ja henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla vain niille henkilöille, jotka ovat siihen oikeutettuja, ja jotka niitä tarvitsevat tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi.
 3. Säilytämme tietosi tietokoneen palvelimilla konesaleissa, jotka sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, jonne pääsy asiattomilta on estetty.
 4. Rajaamme yhteydet palvelimille on palomuurien taakse ja salaamme kaikki tietoliikenteen palvelimille.
 5. Otamme tiedoistasi säännöllisesti varmuuskopiot.

Oikeutesi

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@fraktio.fi

 • Oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu.
 • Oikeus pyytää sinua koskevien henkilötietojen korjaamista.
 • Oikeus vaatia sinua koskevien henkilötietojen poistamista.
 • Oikeus siirtää tiedot johonkin toiseen järjestelmään, silloin kun tiedot ovat sinun itsesi toimittamia ja tietojen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen.
 • Oikeus kieltää sinuun kohdistuva suoramarkkinointi tai rajoittaa kiistanalaisten tietojen käsittelyä kunnes asia saadaan ratkaistua.
 • Oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä henkilötietojasi.
 • Oikeus tehdä valitus henkilötietojesi käsittelystä valvontaviranomaiselle.