Hyppää sisältöön
Fraktio

7 konkreettista ongelmaa, joiden kanssa tiimit painivat etäaikana ja kuinka ratkaista ne

Katri Laakso

Fraktio

Marika Lankinen

Fraktio
BisnesDesign

Porauduimme viime keväänä Fraktiolla tiimien haasteisiin, jotta voisimme ymmärtää entistä paremmin asiakkaidemme ongelmia. Teimme palvelumuotoilun työtapoihin nojautuvaa kartoitusta, jonka pohjalta olemme myös kehittäneet omaa valmennustarjontaamme.

Nyt haluamme jakaa, mitä opimme tiimien haasteista.

Koostimme tuloksista oppaan, joka kertoo 7 yleisintä tiimin haastetta sekä ratkaisuja niiden selättämiseen. Lataa opas lomakkeesta alempaa ja hyödynnä ratkaisuja omassa työssäsi.

Muun muassa näitä haasteita käymme oppaassa tarkemmin läpi:

Tavoitteiden puute vaikeuttaa priorisointia ja ajanhallintaa

Organisaatiossa tiimejä muodostetaan monin eri aikajäntein. Lyhimmillään ja pienimmillään tiimissä tekee töitä kaksi henkilöä parin viikon ajan. Pisimmillään vakiintunut porukka jauhaa yhdessä vuosi kerrallaan eteenpäin.

Erityisesti lyhytkestoisissa projekteissa tiimien työllä ei aina ole selkeitä tavoitteita ja mittareita. Kun fokus ja selkeä suunta puuttuvat, työtehtävien priorisointi on vaikeaa. Yksilötasolla erityisesti tiimin vetäjien työn pirstaleisuus eli useat erilaiset vastuut ja roolit vaikeuttavat ajan hallintaa.

Ketterien ja asiakaslähtöisten toimintatapojen puute

Etätyö on haastanut palaverikulttuuria. Liian monta palaveria kahlataan läpi asioita pyörittelemällä, sillä yhteisen tiedon ja ymmärryksen tuottaminen on yhä vaikeampaa.

Ketterät kokeilut ja käyttäjäkeskeiset, modernit toimintatavat puuttuvat monesta tiimistä. Fasilitoinnin ja dokumentoinnin taitoja tarvitaan ympäri organisaatiota laskutuksesta johtoon.

Asiakasymmärryksen puute

Organisaatiot ja tiimit haluavat siirtyä asiakaslähtöisempään suuntaan, mutta silti puutteita asiakasymmärryksessä on edelleen. Avainasemassa on saada järjestelmäkehitys huomioimaan asiakkaan ja tiimin tarpeet. Asiakasymmärryksen kerääminen koetaan etäaikana erityisen haastavaksi.

Muutokseen mukautuminen

Vanhat toimintatavat jylläävät vahvana, sillä kaikilla tiimin jäsenillä ei ole halukkuutta muutokseen. Osalle muutokseen mukautuminen ei ole luontevaa. Taustalla olevista syistä ei kuitenkaan puhuta avoimesti, jolloin muutosvastaisuutta on vaikea ymmärtää.

Myös osaamistasot ja vahvuudet vaihtelevat merkittävästi yksilöiden välillä. Erityisesti it- ja etätyötaidoissa on suuria eroja tiimin jäsenten kesken. Esimiehille haastavaa on kehittää tiimin jäsenten heikkouksia korostamatta niitä liikaa.

Lataa opas

Jätä yhteystietosi alle, niin lähetämme sinulle sähköpostiisi yli 10 sivun oppaan tiimien haasteista ja ratkaisuista niiden selättämiseen.

Tutkimuksen tiedot:

Tutkimme keväällä 2021, millaisten haasteiden kanssa tiimit painivat erityisesti etätyöaikana. Laadullisiin haastatteluihin osallistui kuusi asiantuntija- ja tiimin vetäjän roolissa työskentelevää henkilöä touko- ja kesäkuun aikana. Lisäksi selvitimme syyskuussa 2021 tapahtumamme yhteydessä 400 henkilöltä heidän suurimpia haasteita etätyöaikana, ja vastauksissa nousi esille hyvin samanlaisia tuloksia.

Tuttuja ongelmia?

Jos tunnistit tiimisi ongelmia edellä mainittujen joukosta, et ole yksin. Selvityksen takana on Fraktion halu antaa valmennuksissaan tiimien haasteisiin vastaavia työkaluja. Työkalut puolestaan auttavat yksilöitä muuttamaan organisaationsa kulttuuria. 
 
Oletko miettinyt, miten minimoida turhaa palaverointia, tehdä yhdessä päätöksiä nopeasti ja priorisoida tehtäviä, jotka tuottavat oikeasti parhaiten arvoa? Tutustu silloin Etäfasilitoinnin perusteet -valmennukseen. Valmennus on suunniteltu lisäämään etäfasilitointiosaamista ja varmuutta sekä antamaan työkaluja työn tueksi. Lisätietoa valmennuksesta
Käy tsekkaamassa myös muut Fraktion valmennukset. Saatat löytää omat työkalusi muutokseen. 

Muita artikkeleita

tietokoneen näytöllä koodia
Blogi
Koodaaminen on viimeinen vaihtoehto

Kiinnostuitko?

Joonas Pajunen

Joonas Pajunen

Toimitusjohtaja

050 382 3488
joonas.pajunen@fraktio.fi
Petteri Hellgren Fraktio

Petteri Hellgren

Chief Growth Officer

045 279 3970
petteri.hellgren@fraktio.fi