Hyppää sisältöön
Fraktio

Jatkuva oppiminen on osa työtämme

Tärkeä osa kehittymistä ja jatkuvaa oppimista on tiedon jakaminen ammattilaisilta toisille. Opetamme sekä ammattilaisia että opiskelijoita. Koulutuksia vetävät samat fraktiolaiset, jotka oikeasti koodaavat työkseen.

Seuraavat valmennukset

Valmennus
Suomen rankin React valmennus

huhti

Kaikki valmennukset

Design Sprint -etävalmennus

Design Sprint on vaiheittainen prosessi, jonka avulla pääset abstraktista ideasta konkreettiseen asiakkailla testattuun prototyyppiin. Tehokkaassa yhden päivän valmennuksessa opit, kuinka fasilitoida omia design sprinttejä käytännön harjoitteiden kautta.

Valmennus sopii sinulle, jos haluat oppia käyttäjälähtöisiä ketteriä menetelmiä. Et tarvitse suunnittelutaustaa tai teknistä osaamista.
Fraktion Figma Advanced

Figma Advanced

Figma Advanced -kurssilla opetamme suunnittelun perusteita ja tuomme vaikeammatkin käsitteet maan pinnalle helposti ymmärrettäviksi. Aloitamme peruskäsitteistä ja rakennamme prototyypin palvelusta jonka rikastamme visuaaliseksi, rikkaaksi palveluksi.

Valmennus sopii sinulle, jos työskentelet IT-alalla ja haluat osata muotoilla konseptin konkreettiseksi, koodausvalmiiksi palveluksi.

Muotoiluajattelun perusteet

Valmennuksessa opit, kuinka muotoiluajattelu voi nopeuttaa tiimisi ideointia, innovointia ja auttaa pääsemään konkrettisiin tuloksiin lyhyessä ajassa.

Muotoiluajattelu valmennus sopii niille, jotka haluavat oppia uusia toimintatapoja ja vahvistaa innovatiivista ajattelua tiimin sisällä. Hyödyt varmasti muotoiluajattelusta, jos olet suunnittelija, tuotepäällikkö, markkinoija tai muuten vain kiinnostunut aiheesta. Et tarvitse aikaisempaa suunnittelutaustaa tai kokemusta ketteristä menetelmistä.
muotoiluajattelua työpajassa
Satu Heikinheimo

Palvelumuotoilun perusteet

Palvelumuotoilulla tarkoitetaan palvelujen innovointia, suunnittelua ja kehittämistä muotoilun menetelmiä hyödyntäen. Palvelumuotoilun perusteet -valmennuksessa opit, kuinka voit hyödyntää palvelumuotoilun menetelmiä omassa työssäsi. Valmennuksessa saat valmiudet palvelumuotoilun hyödyntämiseen konsultointi- ja asiantuntijatehtävissä. Valmennuksen fokus on oppia ajattelemaan ongelmanratkaisua asiakas- tai käyttäjälähtöisesti. Et tarvitse aiempaa kokemusta palvelumuotoilusta.

Suomen tehokkain UI/UX -valmennus

Kurssilla opetamme suunnittelun perusteita ja tuomme vaikeammatkin käsitteet maan pinnalle helposti ymmärrettäviksi. Opetamme käytännön kautta taitoja, joita jokainen voi soveltaa omassa työssään saman tien.

Valmennus sopii sinulle jos työskentelet IT-alalla ja haluat osata muotoilla konseptin konkreettiseksi, koodausvalmiiksi palveluksi. Et tarvitse aiempaa kokemusta suunnittelussa.

Suomen rankin React-valmennus

Kiihkeässä ja käytännönläheisessä kahden päivän tehovalmennuksessamme koodaamme tuotantovalmiin ja A-laatuluokkaisen React-sovelluksen alusta loppuun opein ja välinein, joita voit sellaisenaan ja välittömästi ryhtyä soveltamaan työprojekteissasi.

Valmennus sopii sinulle, jos olet ohjelmistokehittäjä ja / tai devsigner, ja tulet tarvitsemaan Reactia ja muita ajanmukaisia fronttikehitysvälineitä työssäsi.

Valmennuksessamme saat kokemuksemme tiivistämät hedelmät hopealautasella ja vältät miinat, joihin olemme jo puolestasi astuneet!

React Native -valmennus

Kurssilla koodaamme intensiivisesti kahdessa päivässä sovelluksen, jossa hyödynnämme React Nativen tarjoamia rajapintoja. Tutustumme myös suosittuihin avoimen lähdekoodin moduuleihin.

Valmennus sopii sinulle, joka ymmärrät valmiiksi moderneja web-teknologioita ja tuoretta JavaScriptiä. Sinulla tulee olla Reactin perusteet hallussa, koska kurssilla keskitymme nimenomaan React Nativeen.

Itseohjautuvuuden rakenteet käytännössä

Tässä valmennuksessa pureudumme itseohjautuvan organisaation rakentamiseen. Käymme läpi itseohjautuvan organisaation rakenteita ja käymme keskustelua siitä millaisia rakenteita itseohjautuvassa organisaatiossa tulisi olla. Tämän lisäksi pureudumme yleisempiin sudenkuoppiin mitä itseohjautuvan mallin käyttöönotossa tapahtuu ja käymme läpi ratkaisuja niihin. Pohdimme myös johdon, esimiesten, työntekijöiden sekä tiimien rooleja.

Kysy lisää valmennuksista!

*

Kuuntelemme palautetta

Teemme kaikemme antaakseen vastinetta osallistujien ajalle

React Native

Käytiin monipuolisesti eri komponentteja läpi aloittaen perusteista. Osallistujat sai hyvin vaikuttaa koulutuksen sisältöön. Apua sai hyvin helposti aina kun vain pyysi ja ongelmat saatiin ratkottua aika helposti.

Rankin React valmennus

Opetustahti oli hyvä ja pidin myös opetustyylistä. Arvostin erityisesti panostusta taustatarinaan koodailtavan sovelluksen osalta, se toi tehtävään sekä huumoria että mielenkiintoa, kun tehtiin kuitenkin jotakin konkreettista esimerkkiä koko ajan.

Rankin React valmennus

Oli hienoa oppia syitä koodin takana, eikä vain että pitää tehdä tietyllä tavalla. Reactin performanssiasiat, Immutable ja recompose olivat mielenkiintoisimmat jutut. Olen aina kammoksunut Reduxia, mutta eihän se ollutkaan niin paha.

UI/UX Valmennus

Harjoitukset tuntuivat käytännönläheisiltä. Oli myös hyvä, että niissä oli aikarajoitteet että vältettiin “analysis paralysis”-tyyppiset ongelmat suurimmilta osin.

UI/UX Valmennus

Kiva saada tärkeät perustiedot ja opetella käyttämään ilmaista työkalua. Jatkossa on vielä paljon opittavaa, mutta tästä sai inspiraatiota ja aloittamiseen tarvittavat työkalut.

UI/UX Valmennus

Valmennuksessa oli hyvä teoria/konkretia -suhde. Paljon jäi käteen ajatuksia mitä osaa käytännössä soveltaa projekteissa.

Kovat osaajamme pehmeillä arvoilla ovat parhaita mahdollisia tiedon jakajia

Tärkeintä on mielestämme opetuksen ajantasaisuus ja käytännönläheisyys. Siksi valmennuksemme tapahtuvat pienryhmissä ja niiden sisältöä kehitetään jatkuvasti. Koulutustapahtumat räätälöidään osallistujien tarpeiden mukaan.

Kiinnostuitko?

Tuike Järvi

Tuike Järvi

Chief Experience Officer

040 059 2123
tuike.jarvi@fraktio.fi
Joonas Pajunen

Joonas Pajunen

Toimitusjohtaja

050 382 3488
joonas.pajunen@fraktio.fi
Petteri Hellgren Fraktio

Petteri Hellgren

Chief Growth Officer

045 279 3970
petteri.hellgren@fraktio.fi