Terveystalo

Terveystalo Pro - asiantuntijasovellus oman työn johtamiseen

Fraktio-Referenssit-Terveystalo-Laakari nayttaa-TerveystaloProta1 Fraktio-Referenssit-Terveystalo-Laakari nayttaa-TerveystaloProta-mobile

Toimiala

Terveydenhuolto

Palvelut

Palvelumuotoilu
UX/UI-suunnittelu
Mobiilikehitys

Helpotusta lääkäreiden ja terapeuttien arkeen

Helpotimme lääkäreiden ja terapeuttien arkea rakentamalla heille sovelluksen oman työn johtamiseen. Terveystalo Pro on mobiilisovellus, jolla Terveystalon asiantuntijat kuten lääkärit ja terapeutit hallitsevat työlistojaan ja seuraavat palkkioiden maksua. Suunnittelimme ja toteutimme React Native -pohjaisen sovelluksen iOS- ja Android-alustoille tiiviissä yhteistyössä Terveystalon kanssa. Julkaisimme ensimmäisen version kolmessa kuukaudessa, jonka jälkeen olemme jatkokehittäneet sovellusta. Sovellus löysi paikkansa nopeasti ja nyt sitä käyttää säännöllisesti iso osa Terveystalon asiantuntijoista.

Idea sovellukseen syntyi työntekijöiden tarpeesta

Aivan aluksi kartoitimme ja tunnistimme palvelumuotoilun menetelmin lääkärien ja Terveystalon liiketoiminnan tarpeita. Projektissa lähdettiin liikkeelle tilanteesta, jossa Terveystalon asiantuntijat hoitivat työvuoromuutokset aina henkilökohtaisesti lääkäriasiakkuusvastaavien kanssa. Kommunikointi tapahtui mm. sähköpostitse, puhelimitse ja tekstiviestien välityksellä. Projektin tavoitteena oli siirtää työvuorojen hallinta sovellukseen, jotta niiden hallinta olisi nopeaa ja näppärää ajasta ja paikasta riippumatta.

Terveystalo Pron takana on itse asiassa hauska tarina:

"Ammattilaiset olivat jo pidempään toivoneet sovellusta oman työn hallintaan ja antaneet siitä palautetta ja ideoita yksiköissä. Kun toimitusjohtaja vieraili yhdessä yksikössämme, yksikön lääkäriasiakkuusvastaava pitchasi muutaman minuutin hissimatkan aikana hänelle sovelluksen idean ja tästä lähti Terveystalo Pron suunnittelu liikkeelle."

Maija-Savolainen-Terveystalo
Maija Savolainen-Koskinen Development Manager, Terveystalo
Fraktio-Referenssi-Terveystalo-TerveystaloPro-ti
Fraktio-Referenssi-Terveystalo-Logo-ti

Healthtech design kehittäjätiimin yhteistyö

Muotoilun avulla tunnistimme keskeisimmät funktiot, joita ammattilaiset haluavat tehdä ajasta ja paikasta riippumatta, kuten tarkastella työlistoja, avata ja sulkea aikoja ja tarkastella palkkioita. Palvelumuotoilun avulla saimme yhdessä Terveystalon tiimin kanssa priorisoitua tulevia toimintoja. Lisäksi oikeita käyttäjiä ja sidosryhmiä osallistamalla saatiin nopeasti oikaistua kehittäjätiimin oletuksia, ja varmistettua että rakennetaan oikeita asioita.

Fraktio-Referenssi-Terveystalo-TerveystaloPro2-ti
Fraktio-Referenssi-Terveystalo-kahvikuppi-ti

Käyttäjäymmärrys tekemisen keskiössä

Jotta sovellus palvelisi käyttäjien tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla, otimme käyttäjät mukaan sovelluksen suunnitteluun – yksi suunnittelutyön keskeinen osa oli käyttäjähaastattelut.

Käyttäjiltä ei kerätty vain palautetta, vaan heitä haastatteltiin laajemmin ongelmaan liittyen ja samalla selvitettiin kokemuksia sekä ajatuksia sovelluksesta. Lääkäreitä ja terveystalolaisia haastatellaan säännöllisesti uusia toimintoja ja parannuksia suunnitellessamme.

Käyttäjien osallistaminen on ollut erittäin kannattava investointi: siihen on mennyt hyvin vähän aikaa, mutta se on ohjannut kehittämistyötä hyvään suuntaan.

"Saimme haastattelujen kautta paljon tärkeää tietoa ja käyttäjät olivat tyytyväisiä, koska kokivat että heidät otettiin tosissaan ja että heidän näkemyksellään ja palautteellaan oli tärkeä rooli kehitystyössä."

Maija-Savolainen-Terveystalo
Maija Savolainen-Koskinen Development Manager, Terveystalo

Design System käyttöön 

Suunnittelimme käyttöliittymää varten oman design systemin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että uusia näkymiä on nopeampi suunnitella ja toteuttaa valmiita palikoita kierrättämällä. Sovelluksen visuaalinen ilme ja selkeä logiikka pysyvät design systemin avulla yhdenmukaisena jatkossakin, ja on kierrätettävissä muihin Terveystalon sovelluksiin.

Modernit teknologiat, vahva tunnistautuminen ja integraatiot

Sovellus käyttää vahvaa tunnistautumista pankkitunnusten kautta. Se on integroitu Terveystalon potilastietojärjestelmään, joten kokonaisuus toimii saumattomasti asiantuntijakäyttäjien näkökulmasta. React Native mahdollisti tehokkaan kehitystyön samanaikaisesti iOS- ja Android-laitteille.

"Sovelluksesta ei haluttu tehdä liian fancyä, koska tarkoitus on, että käyttäjältä kuluu mahdollisimman vähän ruutuaikaa sovelluksen parissa. Sen tarkoitus on ennen kaikkea helpottaa työntekoa."

Johan JR Ruokangas
Johan Ruokangas Ohjelmistokehittäjä, Fraktio

"React Native on osoittautunut mainioksi ja onnistuneeksi teknologiavalinnaksi. Sillä on saatu ketterästi ja nopeasti tehtyä hyvin toimiva sovellus."

Maija-Savolainen-Terveystalo
Maija Savolainen-Koskinen Development Manager, Terveystalo
Fraktio - Referenssit - Terveystalo - Tiimikuva

Tiivistä ja hedelmällistä yhteistyötä asiakkaan kanssa

Hyvän yhteistyön salaisuus on tiivis päivittäinen yhteistyö sekä avoin keskustelun kulttuuri. Tiimi koostui kahdesta Fraktion ohjelmistokehittäjästä ja yhdestä suunnittelijasta. Lisäksi tiimissä oli asiakkaan omat suunnittelija, kehittäjä, testaaja, tuoteomistaja ja projektipäällikkö. Koko tiimi työskenteli Fraktion toimistolla yhteisissä tiloissa, mikä edesauttoi tiimin yhteistyötä.

–Projektin aikana ei mietitty kuka on missäkin firmassa töissä, vaan töitä tehtiin tiiviinä tiiminä. Retroja järjestettiin säännöllisesti, jotta oli mahdollisuus käsitellä palautetta ja kohdattuja haasteita, joita syntyi kun työtä oli paljon ja aikaa vähän. Onnistumisen kannalta oli erittäin tärkeää, että kaikilla oli mahdollisuus laittaa kaikki työaikansa ja keskittymiskykynsä projektiin, Terveystalon Maija kuvailee tiivistä yhteistyötä.

"Meillä oli hybriditiimi, jossa oli sekä Terveystalon omia tekijöitä että Fraktion väkeä. Tämä oli hyvä kombinaatio projektin kannalta. Fraktio otti tosi hyvin omistajuuden, Lead Developer ja Scrum Master johtivat teknistä kehitystä. Myös tiimihenkeä ylläpidettiin Fraktion toimesta, mikä takasi hyvän ilmapiirin tiimissä."

Maija-Savolainen-Terveystalo
Maija Savolainen-Koskinen Development Manager, Terveystalo

Mobiilisovellus tavoitti nopeasti käyttäjänsä

Sovellus tavoitti nopeasti käyttäjäryhmänsä ja nyt iso osa Terveystalon terveydenhuollon asiantuntijoista käyttää Terveystalo Pro:ta säännöllisesti. Sovellus on palvellut tarkoitustaan hyvin ja sen avulla hoituu nyt jo osa niistä töistä, jotka Terveystalon asiantuntijat hoitivat aikaisemmin asiakaspalvelun kautta.

"Meillä oli tiukkana tavoitteena saada Terveystalo Pro lanseerattua Lääkäripäivillä syyskuussa 2019. Kolmen kuukauden kehitystyön jälkeen tavoite saavutettiin ja sovellus esiteltiin käyttäjille. Nyt vuotta myöhemmin sovellusta on ladattu yli 5000 kertaa ja iso osa verkostomme ammattilaisista käyttää sitä aktiivisesti."

Maija-Savolainen-Terveystalo
Maija Savolainen-Koskinen Development Manager, Terveystalo
Fraktio-Referenssi-Terveystalo-TerveystaloPro

Kohokohdat

Muutosta palvelumuotoilulla

Projektin onnistumiseen vaikutti sen aikana käytetyt palvelumuotoilun menetelmät kuten käyttäjätutkimus, konseptointi, ketterät yhteiskehittämisen työpajat, käyttäjäpolku-kaaviot sekä prototypointi.

Prototyypit vauhdittajina

Teimme nopeita klikkailtavia käyttöliittymäluonnoksia päätöksenteon tueksi.

Testaaminen

Testasimme uusia toimintoja varhaisessa vaiheessa sekä käyttäjien että terveystalolaisten kanssa, jotta saimme nopeasti todistettua oletuksiamme oikeiksi tai vääriksi.

Data päätöksenteon tukena

Seuraamme jatkuvasti data-analytiikan ja palautteen perusteella, miten sovellusta oikeasti käytetään. Nostamme havaintoja jatkokehityksen pohjaksi.

Tiimin saavutuksia

yli 5000

Sovellusta on ladattu yli 5000 kertaa ja iso osa Terveystalon verkoston ammattilaisista käyttää sitä aktiivisesti.

Kolme kuukautta

Kolmen kuukauden kehitystyön jälkeen tavoite saavutettiin ja sovellus esiteltiin käyttäjille.

2019

Tiimillä oli tiukkana tavoitteena saada Terveystalo Pro lanseerattua Lääkäripäivillä syyskuussa 2019 ja näin myös tehtiin.

Lue lisää sovelluksesta Terveystalon sivuilta.

Petteri Hellgren-1

Ota yhteyttä

Laita meille viestiä ja jutellaan. Voimme jakaa työkaluja ketterään tekemiseen jo ensimmäisessä tapaamisessa. 

Petteri Hellgren
Chief Growth Officer

Referenssejä