FCG

Design Sprint toi nopeasti konkretiaa ja opetti uutta käyttäjien arvosta FCG:lle

FCG -DesignSprint-1

Toimiala

Yhdyskuntasuunnittelu
Konsultointi

Palvelut

Design Sprint
Fasilitointi
Prototyypit
Figma

Sprintin avulla käyttäjät saatiin mukaan Kuntarekry-palvelun tuotantoon uudella tavalla

Autoimme FCG:tä uuden menetelmän haltuunotossa, ja jatkossa he voivat hyödyntää Design Sprint -menetelmää omassa kehitys- ja konseptointityössään.

Fasilitoimme Design Sprintin hybridisti monialaiselle tiimille, ja palaute kokonaisuudesta oli erinomaista.

FCG sai sprintin lopputuloksena konkreettisia ratkaisuehdotuksia palvelunsa jatkokehitykseen sekä arvokasta pitkäaikaista hyötyä uuden osaamisen myötä

Asiakas

FCG on kuntien, yritysten ja yhteisöjen kumppani monialaisessa yhdyskuntasuunnittelussa, osaamisen kehittämisessä ja hyvän hallinnon edistämisessä. Yksi FCG:n tuottamista palveluista on Kuntarekry, joka on rekrytointipalvelu työnhakijoille ja Suomen julkissektorin työnantajille.

Kuntarekry.fi on verkkopalvelu, joka tarjoaa työnhakijoille avoimia työpaikkoja kunta-alalla ja työkaluja työpaikan hakemiseen. Työnantajille se tarjoaa palvelun työpaikkailmoitteluun ja rekrytointien hallintaan. Kuntarekry-palvelun kautta lähetetään jopa puoli miljoonaa työhakemusta vuosittain.

FCG raportt 03-1

Design Sprintillä käyttäjät osaksi kehitystä

Design Sprint on menetelmä, jonka avulla päästään nopeasti validoimaan oletuksia keskittymällä rajattuun haasteeseen ja keräämällä palautetta käyttäjiltä.

FCG halusi uudistaa omia toimintamallejaan ja oppia käyttämään Design Sprint -menetelmää sekä samalla kehittää Kuntarekry-palvelun käyttöliittymää palvelemaan työnhakijoiden tarpeita entistä paremmin. Design Sprint oli FCG:lle ensimmäinen laatuaan.

"Kuntarekry-palvelun työnhakijan hakulomake oli sopivan rajattu kokonaisuus, joka sopi Design Sprint -tyyppisen menetelmät hyödyntämiseen. Koimme, että se oli hyvä tilaisuus hyödyntää uutta tekemisen tapaa."

Jari_Lepistö_FCG
Jari Lepistö Tuotejohtaja, FCG

"Design Sprintin tavoitteena oli oppia uusi tekemisen tapa sekä saada ehdotuksia käyttöliittymän kehittämiseen. Ensimmäinen tavoite saavutettiin täysin ja saimme myös konkreettisia ideoita käyttöliittymän suunnitteluun."

Jari_Lepistö_FCG-1
Jari Lepistö Tuotejohtaja, FCG

Lyhyt oppimäärä Design Sprintistä

  • Design Sprint koostuu viidestä vaiheesta
  • Kahden ensimmäisen vaiheen aikana kartoitetaan ja määritellään haastetta tai asiaa, jota ollaan ratkaisemassa
  • Näiden vaiheiden pohjalta päätetään, miten sprintissä edetään, ja mitä sprintin lopputuloksena syntyy
  • Päätösten jälkeen rakennetaan prototyyppi, jota testataan oikeilla käyttäjillä
  • Lopputuloksena saadaan validoituja kehityskohteita ja seuraavia askelmerkkejä roadmapille

Nopeaa ja ketterää, sanoisimme.

FCG:n Design Sprintissä järjestimme kolme työpajapäivää, joissa käytiin läpi Design Sprintin kaksi ensimmäistä vaihetta. Työpajojen jälkeen keräsimme palautetta prototyypistä ja tarkastelimme tuloksia yhdessä FCG:n kanssa.

DesignSprint-prosessi-1

Sprintin eteneminen

Sprintin 1. päivänä pureuduimme käyttäjien haasteisiin ja käyttäjien hakuprosessin visualisointiin. Päivän päätteeksi meillä oli valittuna tärkein kehityskohde, johon sprintissä haluttiin keskittyä sekä ymmärrystä ratkaistavista haasteista.

"Anoimme prosessin määrittää tavoitteita vaiheiden edetessä, kuten menetelmään kuuluu. Oli hyvä kokemus päästä kokeilemaan Design Sprinttiä ohjatusti isolla porukalla."

Juha-Ruuska-FCG
Juha Ruuska Design Lead, FCG

Sprintin 2. päivänä keskityimme ideointiin ja ratkaisuehdotuksiin. Päivän aikana benchmarkattiin olemassa olevia palveluita, ideoitiin ja suunniteltiin rautalankoja. Ideoista siirryttiin nopeasti ratkaisumallinnuksiin.

Sprintin 3. päivänä ei enää ideoitu uutta, vaan päivän tavoitteena oli tehdä päätöksiä ensimmäisen ja toisen päivän asioista. Tärkeintä oli saada konsensusta siitä, mihin ratkaisumalliin uskotaan ja mitä halutaan käyttäjillä testata. Päivän aikana tehtiin iteroitu versio käyttäjän polusta (user flow) ja prototyypin kuvakäsikirjoitus.

Sprintin 4. päivänä rakensimme Fraktiolla prototyypin aiempien päätösten pohjalta. Rekrytoimme yhdessä FCG:n kanssa käyttäjätestauksen osallistujat ja valmistelimme kysymyspatteriston. Viidentenä päivänä toteutimme käyttäjätestauksen, jonka jälkeen koostimme huomiot ja niiden pohjalta tulleet jatkokehitysideat. Tulokset kävimme läpi yhdessä FCG:n kanssa.

"Sprintti oli hyvin rakennettu ja organisoitu, vaikka siinä olikin tiukka aikataulu. Usein isolla porukalla aihe saattaa lähteä rönsyilemään. Tässä menetelmässä konsepti on hyvä ja homma pysyi hallussa isommallakin porukalla."

Jari_Lepistö_FCG-2
Jari Lepistö Tuotejohtaja, FCG
FCG raportt 10
Kuntarekry-palvelun käyttöliittymästä tehtiin proto, jota testattiin oikeilla käyttäjillä.
FCG raportt 11

Arvokasta aikaa yhteisen pulman äärellä 

Design Sprintin yksi vahvuuksista on, että se kokoaa ryhmän eri asiantuntijoita yhteisen haasteen ympärille. Kuntarekryn Design Sprinttiin osallistui FCG:ltä yhteensä 11 henkilöä hyvin erilaisilla rooleilla kehittäjistä suunnittelijoihin, tuoteomistajiin ja asiakastuen asiantuntijoihin.

"Yksi Design Sprintin antoisimmista asioista oli, että saimme kerättyä FCG:ltä hyvin monialaisen porukan eri asiantuntijoita uuden menetelmän pariin. Porukalla vahvistettiin yhteistä ymmärrystä siitä, mitä ollaan tekemässä ja yhteistyö toimii jatkossa entistä paremmin."

Jari_Lepistö_FCG-3
Jari Lepistö Tuotejohtaja, FCG

"Design Sprint kiteytti meille vahvasti, mihin suuntaan olemme palvelun kanssa menossa ja selkeytti organisaation eri funktioille yhteistä päämäärää. Arjen kiireen keskellä on vaikea saada isoa porukkaa yhden aiheen äärelle, mutta tällä menetelmällä se toimi."

Juha-Ruuska-FCG-1
Juha Ruuska Design Lead, FCG

Tuloksista arvoa pitkällä aikavälillä

Sprintistä FCG sai mukaansa niin kehitysehdotuksia käyttöliittymään kuin uusia tapoja toteuttaa käyttäjälähtöisyyttä.

"Design Sprint vahvisti ajatusta siitä, että käyttäjiä tulee ottaa mukaan entistä enemmän. Asiantuntijoillamme on vahvaa näkemystä kehityksestä, kun työskentelemme softan parissa päivittäin. Käyttäjien osallistaminen validoi niitä näkemyksiä ja asioita, joita uskomme tietävämme."

Jari_Lepistö_FCG-4
Jari Lepistö Tuotejohtaja, FCG

"Käyttäjiä kokemuksista oppii aina jotain uutta, jota ei ole tullut ajateltua. Sprintti toi meidän designtiimille paljon uusia työkaluja ja käytetyt haastattelumetodit toimivat jatkossa hyvinä refeinä. Voimme ottaa menetelmästä parhaita palasia omaan käyttöömme."

Juha-Ruuska-FCG-2
Juha Ruuska Design Lead, FCG

Onnistunut yhteistyö

Fraktiota FCG kuvailee kumppanina, jonka kanssa on kiva tehdä töitä. Meillekin sprintin fasilitointi oli hieno kokemus ja näyttö jälleen kerran menetelmän monipuolisuudesta. Yhteistyö on jatkunut toisessa projektissa kehitystyön tiimoilta.

"Fraktion kanssa on hyvä tehdä töitä yhdessä, henkilöt ovat mutkattomia ja yhteistyön ilmapiirissä jokainen voi olla oma itsensä. Fraktiolla on osaavia ihmisiä, jotka saavat asioita aikaan."

Jari_Lepistö_FCG-May-11-2022-12-57-34-22-PM
Jari Lepistö Tuotejohtaja, FCG
Fraktio-Palvelut-design-sprint

Haluatko oppi hyöydyntämään Design Sprinttiä?

Laita meille viestiä ja jutellaan. Voimme jakaa työkaluja ketterään tekemiseen jo ensimmäisessä tapaamisessa.

Ota yhteyttä