Fraktio
Tulevaisuustyötä Fraktiolla

Yhteistä ajattelua hyvästä tulevaisuudesta

Mari Tähjä

Fraktio
Bisnes

Maailma ympärillämme muuttuu. Se muuttuu joko hyvin nopeasti tai äärimmäisen hitaasti, riippuen tarkastelukulmasta. Kun ilmiöt maailmassa ovat monitahoisia ja vaikuttavat vahvasti toisiinsa, on hyvä tehdä tulkintoja ilmiöiden vaikutuksista ja pysyvyydestä yhdessä.

Tulevaisuuden ymmärrys on jokaisen asia

Toimialallamme teknologian kehitys on huimaa ja sen vuoksi itse ajattelua on välillä hyvä hidastaa. Tarvitsemme yrityksenä ja työyhteisönä aikaa ja rakenteita yhteiselle tulevaisuuden kuvittelulle. On hyvä pohtia yhdessä, miten pääsimme käsiteltävään tulevaisuudenkuvaan, minkä kehityspolun piti vahvistua ja mitä esteitä oli yhdessä ylitettävä? On kuunneltava erilaisia mielipiteitä, haastaa ilmiön muotoa ja rakentaa sille vaihtoehtoisia kehityskulkuja. Ajatella itse ja jakaa ajattelun tulokset kaikille kiinnostuneille. Tätä teemme Fraktiolla!

Systemaattista tekemistä ja toimintatapojen luomista yhdessä

Fraktiolla tulevaisuuden ymmärrys on jokaisen fraktiolaisen tehtävä. Olemme oivaltaneet, että kun kehitetään yksilöiden tai tiimien ennakointitaitoja ja -kulttuuria, kehitetään lopulta koko yhtiötä. Pyrimme Fraktiolla luomaan toimintatapoja, joissa yksittäiset ennakointiin ja toimintaympäristön seurantaan liittyvät projektit muuttuvat prosesseiksi ja prosessit koko yrityksen kulttuuriseksi toiminnaksi. Vain tällä tavalla voimme ratkaista arvokkaita ja monimutkaisia ongelmia yhdessä ja varmistaa, että asiakkaidemme tuotteet ja palvelut paranevat.

Ei riitä että käsittelemme akuutteja ongelmia. Meillä täytyy olla osaamista ja systemaattisuutta ennakoida tulevaisuuden tarpeita ja kyvykkyys vaikuttaa tulevaisuuteen aktiivisesti. Teemme ennakointityötä yhdessä, jotta hyvä ja toimiva huominen on mahdollista.

Tulevaisuustyötä Fraktiolla

Mari Tähjä ja Sanna Launonen tulevaisuustyön kimpussa Fraktiolla.

Muita artikkeleita

Kiitos on tärkeä työpaikalla
Blogi
Miten kiitoskulttuuri voi parantaa työntekijäkokemusta?

Kiinnostuitko?

Tuike Järvi

Tuike Järvi

Chief Experience Officer

040 059 2123
tuike.jarvi@fraktio.fi
Joonas Pajunen

Joonas Pajunen

Toimitusjohtaja

050 382 3488
joonas.pajunen@fraktio.fi
Petteri Hellgren Fraktio

Petteri Hellgren

Chief Growth Officer

045 279 3970
petteri.hellgren@fraktio.fi
Käytämme evästeitä sivun kehittämiseen.Lue lisää