Hyppää sisältöön
Fraktio
Fraktion uudet liidiroolit

Roolikokeilut 2020: Fraktion liidit

Joonas Pajunen

Fraktio
Yrityskulttuuri

2020 on muutosten aikaa. Olemme Fraktiolla taivaltaneet seitsemän vuoden matkan, jonka aikana olemme tehneet ja kokeilleet paljon. Meidän tarkoituksemme ja ydinarvomme on edelleen olla maailman paras työpaikka kaikille fraktiolaisille ja sitä emme voi saavuttaa ilman jatkuvia kokeiluja. Fraktiolaisten lisäksi on tärkeää, että palvelemme asiakkaitamme ja luomme sujuvaa arkea kaikille osapuolille.

Tämä vuosi on kasvun aika Fraktiolla, asia josta olemme aiemminkin puhuneet. Lead-roolit luovat selkeämmät odotuksen asiantuntijan ajan käytölle ja varmistusmekanismin olemassaolevien toimintamallien ympärille, eivätkä luo perinteistä hierarkiaa tai esihenkilöstöä. Roolien tarve ja vastuut ovat syntyneet ja muodostuneet myynnin ja markkinoinnin tuen tarpeista, sekä projektien ympärillä tapahtuvan organisoitumisen yhteydessä toistamiseen havaituista haasteista yhteneväisiin toimintamalleihin liittyen.

Fraktio - Joonas Pajunen

Meidän uusi toimitusjohtaja Joonas Pajunen kertoo odotuksistaan.

Syntyvätkö roolit ja niihin valikoituneet henkilöt top-down vai bottom-up mekanismein?

Ensi kädessä kuvasimme tarpeet, jotka pohjautuivat sekä organisaation tarpeisiin arjessa, että yksilöiden ilmaisemisiin toiveisiin kirkastaa rooleja. Kävimme avoimesti raamit läpi porukalla, keskustelimme niistä, keräsimme vapaasti ehdokkaita, ja ehdokkaiden kesken keskustelemalla valikoimme henkilöt näihin rooleihin. Roolit eivät syntyneet vaaleilla tai päähänpistona. Itse kuvailisin roolien syntyneen niin havainnoista, keskusteluista, ja tarpeista. Sensemaking, lienee paras termi kuvaamaan roolien syntyä.

Itseohjautuvuus ja matala hierarkia voivat vahingossa johtaa “kaikki tekevät kaikkea” -kaaokseen, etenkin kun organisaatio on kasvanut tietyn pisteen yli, jossa kompleksiuus generoi liikaa kohinaa. Tarkoituksenamme on siirtyä enemmän “kuka tahansa voi tehdä mitä vain, mutta ei kaikkea” -tyyppiseen ajattelutapaan. Tämä selkeyttää odotuksia ja mahdollistaa paremmin tavoitteiden asetantaa. Se myös vähentää sekoilua je epämääräisyyttä!

Kokeilulta odotetaan loppujen lopuksi lisää selkeyttä ja sitä kautta syntyvää tehokkuutta. Selkeys on tosin subjektiivinen käsite, ja sitä täytyy mitata kyselyjen ja keskustelujen kautta. Mittaamme kokeilun aikana ja päätteeksi sitä, miten erilaisia toimintamalleja on saatu standardisoitua, ja miten erityisesti asiakashankinnan ja tiimityön tuki on muuttunut. Kokeilu kestää lähtökohtaisesti syyskauden 2020.

Itse odotan eniten dynaamisempaa tekemistä ja vastuunkantoa, sekä tämän kokeilun myötä mahdollisesti syntyviä muita rooleja ja oivalluksia

Fraktio - Petri Koivula

Petri “Larva” Koivula on meidän uusi Developer Lead

Luonteva jatkumo uraan

Kun luin Joonaksen ajatuksia roolitustarpeista, tunsin, että niissä oli tunnistettu hyvin meidän ja asiakkaidemme tulevia tarpeita. Moni Dev Lead -roolin vastuualueista kiinnosti minua ja tuntui jo olevan osana arkeani.

Keskustelin sekä Joonaksen ja Tuiken (toimitusjohtajan ja myyntijohtajan), että muiden ehdokkaiden kanssa, jotta saimme rakennettua tarkempaa kuvaa roolista. Yhdessä mietimme myös, ketkä tähän parhaiten sopisivivat. Kirjoitin myös omasta näkökulmastani ajatuksistani roolin tarpeista, ja siitä miten itse niitä potentiaalisesti täyttäisin.

Uudet mahdollisuudet keskittyä tiimien ja Fraktion kehittämiseen ovat innostavia! Haluan auttaa Fraktiota ja asiakkaitamme luomaan erinomaisia palveluita. Yrityksenä jatkamme sen mahdollistamista, että kaikki voivat toteuttaa itseään, ja annamme resursseja kehittymiseen ja järjestämiseen.

Fraktio - Tero Tuomala

Tero Tuomala on meidän uusi DevOps Lead

Isompi vastuu mahdollistaa kasvua

Kun luin Fraktion uusista rooleista niin se tuntui järkevältä ja tarpeelliselta, jotta saadaan selkeytettyä tiettyjä tehtäviä ja vastuita. En varsinaisesti ehdottanut itseäni rooliin, mutta olin jo osittain tehnyt rooliin liittyviä tehtäviä, joten tuntui luontevalta, että olisin ehdolla. Rooli sopii hyvin myös minun urapolkuni kehitykseen. 

Keskustelimme Joonaksen ja Tuiken kanssa asiasta. Keskusteluissa käytiin läpi rooliin liittyviä uusia työtehtäviä ja ajankäytön allokointia eri osa-alueisiin. Olen innoissani mahdollisuuksista oppia uusia teknologioita ja DevOps-toimintatapoja. Haluan helpottaa ohjelmoitsijoiden tekemistä jalkauttamalla näitä toimintatapoja ja teknologioita heidän arkeensa. 

Työssäni tulee olemaan myös tärkeää olla myynnin tukena ja päästä vaikuttamaan uusissa asiakkuuksissa heti alusta asti. Odotan innolla miten uusia DevOps-toimintatapoja ja teknologioita saadaan otettua käyttöön ja miten se vaikuttaa meidän tekemiseen.

Fraktio - Vitali Gusatinsky

Vitali Gusatinsky on meidän uusi Design Lead

Titteli, joka vastaa arjen vastuita

Urani Fraktiolla on jo melkein neljän vuoden pituinen ja sen aikana olen ehtinyt tehdä vaikka mitä. Pääroolini on ollut suunnittelija – fasilitoimassa työpajoja sekä rakentamassa palvelujen käyttökokemusta. Tämän lisäksi olen tehnyt erilaista markkinointisisältöjä ja jopa aloittanut valmentamaan. Hienointa tälläisessä työssä ovat ne mahdollisuudet, jota itseohjautuva organisaatio mahdollistaa, mutta vaikeinta voi olla löytää aikaa tehdä sitä kaikkea kun vastuut kasaantuvat. 

Olin jo jonkin aikaa keskustellut monien kanssa millainen roolini voisi olla Fraktiolla, kuinka työnimikkeeni voisi paremmin vastata arkeani, ja olen tyytyväinen siitä kuinka luonnollisesti polkuni kehitys nivoutui yhteen Fraktion tämänhetkiseen kasvutilanteeseen. Kun kuulin että Fraktiolla tullaan kokeilemaan uusia liidirooleja, tunsin että Design Lead -rooli huomioi toiveitani ja siksi ehdotin itseni siihen rooliin. Sain paljon tukea fraktiolaisilta ja olin iloinen kun vahvistui että saan roolin.

Uskon että tämä uusi titteli vastaa tarkemmin arkeani, joka on jo minulle muodostunut. Olen vastuussa valmennusliiketoimintamme kehittämisestä ja autan kertomaan meidän design työstä maailmalle. Työni ei ole mitenkään toimia pomona muille suunnittelijoille, sen sijaan tehtäväni on auttaa heitä keskittymään ja kehittymään heille tärkeissä asioissa. 

Tavoitteeni on käyttää entistä enemmän aikaa mm. kehittämään uusia video- ja valmennuskonsepteja sekä viedä meidän viestintää uusille vesille avoimuudessa ja arvossaan. Odotan innolla mitä yhdessä keksimme!

Herääkö sinulla kysymyksiä uusista lead rooleista? 

Muita artikkeleita

Satu Heikinheimo
Blogi
Miten empatia liittyy palvelumuotoiluun?

Kiinnostuitko?

Joonas Pajunen

Joonas Pajunen

Toimitusjohtaja

050 382 3488
joonas.pajunen@fraktio.fi
Petteri Hellgren Fraktio

Petteri Hellgren

Chief Growth Officer

045 279 3970
petteri.hellgren@fraktio.fi