Blogi

Näin me toimimme: ääretön tunkki käytännössä

Joonas Pajunen Yrityskulttuuri

Tekemisen selkäranka muodostuu päivittäisistä käytännöistä ja asenteesta. Valtaosa Fraktiolla tehdystä työstä on asiakastyötä, ja sitä tehdään poiketen totutusta, tai ainakin perinteisestä, tavasta. Asiakas on meille kumppani, sillä asiakkaan menestys on meidän menestys, ja näin ollen meille yksi tärkeimmistä asioista. Asiakastyön tekeminen lähtee tarpeen kartoituksesta ja siihen sopivan tiimin muodostamisesta.

Asiakkaan etu

Miellämme asiakkaan edun omana etunamme. Teemme työtä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi, emme jonkin oman numeerisen tavoitteen takia. Oman maineen oletetaan kasvavan sivutuotteena. Kyseessä on aina win-win suhde, jossa asiakkaan etua, ja täten yhteistyötämme, mietitään myös pitkälle tulevaisuuteen.

Pyrimme aina toimittajariippumattomuuteen niin teknologioiden kuin sisäisen omistajuudenkin osalta. On asiakkaan edun mukaista, että useampi henkilö erilaisilla taustoilla antaa oman syötteensä hankkeiden edistämiseen järkevällä tavalla. Teknologioiden osalta kuljemme sopivasti etujoukoissa, mikä takaa paitsi modernin kokemuksen myös riittävän ylläpito- ja jatkokehityspolun pitkälle tulevaisuuteen.

Miten toimintamallit valikoituvat?

Meillä on nippu hyväksi havattuja toimintamalleja ja ajatuksia paremmista. Mitään asiakkuutta ei kuitenkaan survota aiemmin hyväksi havaittuun muottiin, vaan jokaisen kohdalla kehitämme räätälöidyt työskentelytavat, jotka sopivat myös hanketta eteenpäin vievälle tiimille.

Tarpeen tullen tiimistä nousee esille projektipäällikköä muistuttava henkilö ja kommunikaatio keskittyy enemmän hänelle. Yksi tiimin jäsen voi keskittyä johonkin syvälliseen ongelmanratkaisuun toisen hoitaessa juoksevia asioita ja projektinhallintaa. Tällaisella joustavuudella voimme tarjota jokaiselle sopivan työympäristön, ja samalla täytämme asiakkuudet tarpeet.

Dogmaattisuus on pahasta ja mielen muuttaminen on suotavaa. Pyrimme kyseenalaistamaan olemassaolevia, niin omia kuin muidenkin työskentelytapoja, jatkuvasti. Väärässä oleminen on väistämätöntä ja väärässä olemisen aika tulee minimoida, siksi sen myöntäminen itselleen ajoissa on erityisen tärkeää.

Miten tiimi toimii asiakkaan kanssa?

Tiimin ja asiakkaan välissä on perinteisesti toiminut projektipäällikön titteliä kantava henkilö, jonka kontolle on jäänyt kommunikointi tiimin ja asiakkaan välillä. Meillä ei projektipäälliköitä ole, ja uskomme että jokainen tiimimme jäsen on kykenevä järkevään kommunikaatioon. Uskomme myös, että yhteistuumin asiakkaan kanssa kommunikaatiota voi ajoittaa niin, että työrauha säilyy.

Projektitiimi muodostetaan niin asiakkuuden teknisiin vaatimuksiin kuin henkilökemioihin sopivaksi. Tärkeintä on hyvä henki ja tekemisen meininki, sopivat haasteet ja kaikkien kehittyminen. Meillä on usein asiakkaalle muutakin annettavaa kuin ohjelmistokehitys ja päin vastoin. Tähtäämme asiakkuuden valinnassa ja hoitamisessa kulttuuriyhteensopivuuten, eli asiakkaan ja tiimin väliltä on löydyttävä yhteistä riittävän hyvän kommunikaation mahdollistavaa tarttumapintaa.

Kommunikaation levitessä koko tiimille leviää samalla myös hankkeen vastuu ja omistajuus. Jatkuva puheyhteys lisää luottamusta ja vähentää kommunikaatiovirheiden määrää. Varsinaiseen tunkkaamiseen jäävä aika voi olla tiimiläisillä hieman perinteistä mallia pienempi, mutta kommunikaatiota hajauttamalla voimme taata järkevämmän työnteon.

Lopulta kaikki riippuu yksittäisistä ihmisistä

Kaiken ylläolevan mahdollistavat yksilöt. Yksilön tavoitteiden on oltava suurin piirtein linjassa yhteisön tavoitteiden kanssa. Monesti yksilö luopuu jostain yhteisen hyvän saavuttamiseksi, mutta samanaikaisesti hän kuitenkin ajaa omaa etuaan ja kehittyy ammatissaan.

Miltä tämä pohdiskelu kuulostaa tavalliselle tai epätavalliselle perussuorittajalle? Visiot, arvot, tarkoitus ja muut teoriat on hyvä ymmärtää perustasolla, ja niitä tulee jatkuvasti toistaa. Näin ne tulevat lopulta meidän kaikkien selkärangasta ja vaikuttavat alitajuisesti tekemiimme ratkaisuihin ja päätöksiin. Käytännön asioiden taasen tulisi olla joka päivä läsnä. Näitä tukemaan voimme luoda tarkistuslistoja ja muita prosesseja.

Arvotoitotusten ja prosessien tarkoitus ei ole luoda läskiä tekemisen ympärille, vaan nimenomaan poistaa löysää luomalla epäröinnin tilalle selkeämmät toimintatavat ja -ohjeet. Sopiva kurinalaisuus nimittäin luo vapauksia toisaalla, kun kaikkea ei tarvitse kyseenalaistaa. Näin pääsemme yksilön, tiimin, asiakkaan, asiakkaan asiakkaan, ja muiden sidosryhmien kannalta parhaaseen lopputulokseen.