Blogi

Mitä Design Thinking eli muotoiluajattelu on?

Satu Heikinheimo Design Bisnes

Miksi Design Thinking saa paljon klikkejä Googlessa? Usko pois, sille on mainio syy. Avaamme tässä blogissa mitä Design Thinking on ja miksi se on kustannustehokas tapa kehittää palveluita. Lisäksi kerromme, miksi sinun kannattaisi alkaa hyödyntämään sitä työssäsi ja miten voit nostaa yrityksesi innovointikapasiteettia sen avulla.

Liiketoiminnan kehittäminen on arvailua ilman käyttäjäymmärrystä

Ihan näin alkuun, muistatko sen ajan kun liiketoimintaa ja palveluita kehitettiin ostamalla himona markkinatutkimusta ja SWOT analyysejä? Useat yritykset käyttivät todella paljon resursseja selvittääkseen mitä muut tekevät ja miten. Sitten he yrittivät tehdä samaa, ehkä vähän halvemmalla. Tällainen toimintatapa ei enää riitä tämän päivän maailmassa. Useimmat yritykset luulivat tietävänsä tasan tarkkaan, mitä asiakkaat tai käyttäjät halusivat – vaikka usein asiakkaista ei tiedetty paljoakaan. Mitä silloin ei vielä ymmärretty, oli että vain astumalla ulos omasta näkökulmasta ja olettamuksista voidaan rakentaa aitoa ymmärrystä aidoista haasteista, joita palvelut voivat ratkaista.

Tästä hyvä esimerkki on meidän kaikkien lemppariesimerkki AirBnB ja innovaatio, joka mullisti koko majoitusmarkkinan. Se, mitä AirBnB teki toisin ja mitä menestyneet teknologiayritykset tekevät on jotain inhimillistä. He selvittivät, mitä ihmiset oikeasti haluavat, kuinka he käyttäytyvät, kuinka he toivovat asioiden olevan ja mitä he eivät halunneet? Nämä ovat olennaisia kysymyksiä nykyajan nopeassa tahdissa, kun uusia palveluita ja yrityksiä nousee nopeammin kuin sieniä sateella. Kilpailu on kovaa. Edelleen, 2020-luvulla, markkinoita on toki hyvä ymmärtää. Sitäkin tärkeämpää on ymmärtää ihmisiä, käyttäjiä, heitä kenelle luot tuotteita tai palveluita. Ihmisläheinen lähestymistapa antaa mahdollisuuden tarkastella palveluiden kehittämistä aidon tarpeen ja ongelmanratkaisun näkökulmasta. Meillä ei ehkä olisi mahdollisuutta majoittua kuin lokaalit, ellei AirBnB olisi lähtenyt kehittämään palvelua ihmisten oikeisiin tarpeisiin ja toiveisiin perustuen ja konkretisoinut ideat käyttäjätestatuiksi protoiksi.

Innovoinnin ei tarvitse olla kallista Innovoinnin ei tarvitse olla kallista. Kuvassa palvelumuotoilijamme Satu.

Palvelukehitys ja innovointi Design Thinkingin avulla

Design Thinkingillä tarkoitetaan kokonaisvaltaista työkulttuuria, jossa ideointi ja design eivät ole erillisiä vaiheita toiminnasta. Sitä voidaan kutsua suunnittelukulttuuriksi, joka yhdistää empatian, luovuuden ja rationaalisuuden, jotka tiiviisti kytkeytyvät yrityksen palvelu- ja liiketoiminnan kehittämiseen. Mitä se sitten tarkoittaa?

Design Thinking keskittyy ymmärtämään ihmisiä, joille tuotteita tai palveluita kehitetään. Kun ennen keskityttiin toimimaan siiloissa, niin Design Thinkingin aikana toimitaan parhaassa tapauksessa monialaisissa tiimeissä. Prosessi auttaa mm. uudelleen asettamaan kysymyksiä, joiden perusteella kehitysprojekteissa luodaan hypoteeseja. Erityisen hyödyllinen Design Thinking on, kun halutaan ratkaista haasteita joita ei ole kunnolla määritelty tai jos hypoteesi halutaan uudelleen asettaa inhimillisellä tavalla.

5 vaihetta käyttäjälähtöiseen palvelumuotoiluun 5 vaihetta käyttäjälähtöiseen palvelumuotoiluun

Design Thinkingin prosessi kattaa 5 peruspilaria, jotka ovat:

1. Empatisoi ja pyri ymmärtämään käyttäjiä
2. Määritä asiakkaiden tarpeet, haasteet ja omat löydöksesi
3. Ideoi ja haasta hypoteesit, olettamukset ja luo uusia ratkaisuja
4. Prototypoi ja luo konkreettisia visuaalisia ratkaisuja
5. Testaa protoa käyttäjillä ja kehitä palautteen avulla

Design Thinking prosessi on iteratiivinen, joka tarkoittaa että siinä voidaan aina palata eri vaiheisiin kun on tarpeen ja haetaan lisää inputtia proton parantamiseksi.

Innovoinnin ei tarvitse olla kallista

Kuinka monta kertaa olet istunut palaverissa ja jakanut ajatuksiasi jonkun ratkaisun kehittämiseen ilman mitään konkreettista lopputulosta? Usein ajattelutyö on loputonta ja edistys erittäin hidasta, jos näkyviä tuloksia ei synny palaveeraamisen rinnalla. Kun toiveena on palveluiden kehittäminen ja nopeasti konkreettiseen tulokseen pääseminen, ei palaveeraamisella voi ikinä päästä niin nopeasti tuloksiin kuin Design Thinkingin tarjoamalla lähestymistavalla. Innovoinnin ei siis tarvitse olla kallista. Se voi olla kustannustehokasta ja tarjota alhaisemman riskin vaihtoehtoja.

Me Fraktiolla uskomme, että jokainen merkityksellistä bisnestä tekevä yritys ansaitsee tehokkaan innovoimisprosessin. Sellaisen prosessin, josta syntyy konkreettisia testattuja protoja ja jossa projektitiimi kokee onnistumisen tunteita. Silloin jokaisen tiimiläisen energia, ajatukset ja aika on käytetty mallikkaasti. Tällaisen prosessin luominen vaatii ensisijaisesti toimintamallin kehittämistä yrityksessä sisäisesti, jotta Design Thinkingin tuomaa resurssihyötyä voidaan nähdä.

Lataa ilmainen haastattelupohja käyttäjätutkimusten tekemiseen.

Lataa ilmainen käyttäjätutkimuspohja Lataa ilmainen käyttäjätutkimuspohja

Näin voit aloittaa Design Thinkingin hyödyntämisen

Asiakas- ja käyttäjäymmärrys on parasta polttoainetta palvelukehitykselle. Meille käyttäjien empatisointi on ihan ykkösjuttu projektissa kuin projektissa. Vedämme erilaisia työpajoja, Design Sprinttejä ja valmennamme Design Thinkingin hyödyntämisessä hyvin erilaisissa konteksteissa.

Joskus, olemme huomanneet, että asiakkaille tai käyttäjille puhuminen voi olla jänskää ja vaati uskallusta. Siellä se siemen kuitenkin siihen uuteen palveluun, palvelun parantamiseen ja innovaation luomiseen piilee.

Rohkaisemme sinua aloittamaan Design Thinkingin hyödyntämisen empatisoinnilla seuraavien steppien avulla:

1. Määritä, mitä haluat oppia käyttäjistäsi, heidän haasteistaan ja toiveistaan.
2. Muotoile muutama kysymys, jotka haluaisit selvittää palveluusi käyttöön liittyen.
3. Sovi haastattelut muutaman käyttäjän kanssa.
4. Käy avointa keskustelua kanssa valmistelemiesi kysymysten ympärillä ja kirjoita heidän kommenttinsa ylös.
5. Käy läpi, millaisia asioita sieltä nousi? Mitkä asiat ovat tärkeimpiä palvelusi käytön kannalta? Keskity niihin ja vie käyttäjiltä saamasi kommentit palvelukehitykseen. Mitä voisi parantaa? Miten?

Kliksuttele itsesi Fraktion suunnittelijoiden Design Thinking Paneelikeskusteluun. Kuulet lisää esimerkkejä, kuinka me olemme soveltaneet Design Thinkingiä työssämme ja kuinka sinä voit myös.