Blogi

Devaajasta kuoriutui valmentaja

Elsa-Maija Lehto Yrityskulttuuri Itsensä kehittäminen

Ohjelmointi on työtä, jossa asiat elävät ja muuttuvat jatkuvasti. Siksi uuden oppiminen ja oman osaamisen jakaminen ovat olennainen osa päivittäistä tekemistä. Ohjelmoijat ovat juuri niitä kuuluisia kiviä, jotka pyörivät ja hyörivät jotta eivät sammaloidu. Tämä on kertomus siitä, miten oman osaamisen jakaminen on ohjelmistokehittäjiä liikkeessä pitävä voima.

Valmentaminen tuo vaihtelua kehittäjän arkeen

Mikko “Limis” Nousiainen on yksi Fraktion seniorikoodaajista. Kahdeksanvuotiaassa firmassa jo kuusi vuotta viihtynyt Limis on yksi niistä vanhoista parroista, joilta kysellään miten asiat kannattaisi tehdä.

Itseohjautuvassa ja hierarkiattomassa talossa ei uralla eteneminen toimi kuten perinteisissä organisaatioissa, joissa voi kivuta välipomojen portaikossa askel kerrallaan kauemmas suorittavasta työstä. Miten sitten kasvaminen ja kehittyminen meillä tapahtuu? Limikselle tämä kasvun luonteva paikka oli oman osaamisensa jakaminen. Kun Fraktion valmennustoiminta tarvitsi uutta verta, avautui luonnollinen hetki hänelle hypätä valmentajan saappaisiin.

Mikään uusi häiskä opettamisen maailmassa Mikkomme ei ole. Hänellä on aina ollut luontaista taipumusta ottaa selvää uusista asioista ja opettaa tieto eteenpäin. Käytännön valmennuskokemusta on kertynyt myös opettaessa ohjelmointia Metropoliassa. Myös kotona ja kaveriporukassa Limis on aina se, joka hommaa uudet lautapelit, opettelee sen säännöt ja opettaa ne muille.

Valmentaminen tarjoaa myös valmentajalle mahdollisuuden kasvaa

Se miten valmennustilanteessa on läsnä ja miten tulkitsee valmennettaviaan on olennaisessa osassa menestyksen kannalta. Mikä sitten on menestys valmennuksen kantilta? Mikon mukaan ratkaisevaa on se, että valmennettavat oppivat uutta niin, ettei uusi tieto ole epäselvä kasa uusia polkuja, vaan looginen kokonaisuus, josta on hyvä jatkaa. Tärkeää on myös se, että valmennettavalle jää oppimisen nälkä ja halu jatkaa.

Valmennus ei ole tilaisuus, jossa osaamisnappula käännetään nollasta ykkösasentoon tai saavilla kannetaan tietoa avoimeen kitaan. Se on prosessi, jossa herätetään oppimisen nälkä, annetaan tieto ja välineet uuden sisäistämiseen, rohkaistaan kokeilemaan ennakkoluulottomasti ja kannustetaan jatkamaan oppimiskokemusta valmennuksen jälkeen itsenäisesti.

Olennaista on myös se, että jokaisessa valmennuksessa myös valmentaja oppii. Valmentaminen tarjoaa mahdollisuuden keskittyä omiin kommunikointi ja esiintymistaitoihinsa

“Haluan auttaa ihmisiä ymmärtämään informaatiota.“

Mikko kertoo, että hän valmentajana saa tyydytystä siitä, että onnistuu kommunikoimaan uuden tiedon valmennettavilleen sellaisella tavalla, että siitä on hyötyä kuulijoille. Informaation jäsentely ja esittäminen selkeästi on täysin oma kykynsä. Valmentaminen ei ole mahdollista, jos ei itse ole sisäistänyt asiaa täysin.

Voisi helposti luulla, että saman aiheen valmentaminen on aina lähes samanlaista. Näin ei kuitenkaan ole. Valmentajalla ja valmennettavilla on näkemys siitä, mitä asioita tullaan käsittelemään. Se asettaa tiettyjä ennakko-odotuksia puolin ja toisin sekä määrittää myös tavoitteet valmennukselle. Mikon mukaan onnistuneen valmennuksen tärkein asia on hyvä ja rento fiilis uuden opetteluun. Oppiminen on hankalaa, jos tilanne on oppijalle jännittävä.

Hyvä valmennus on kuin hyvä keikka

Mikon käyntikortissa lukee “sovelluskehittäjä ja ääniasioiden Leatherman”. Kaikki ääniin ja musiikkiin liittyvä onkin hänelle tärkeää. Ei ole yllättävää, että hän löytää myös tavan verrata valmentamista musiikkiin –  “Hyvä valmennus on kuin hyvä keikka.” Kumpikaan ei ole pelkkää opitun asian suorittamista tai toistamista, vaan olennaista on ottaa kuulija/valmennettava mukaan ja tehdä kokemuksesta positiivinen ja henkilökohtainen.

Fraktiolla Mikko valmentaa ohjelmistoalan ammattilaisia Reactin maailmaan. Seuraavat React-valmennukset löytyvät täältä.

Haemme jatkuvasti uusia tekijöitä joukkoomme, joten katso myös avoimet paikkamme rekrysivuilta.