Blogi

Design tokenit – avain suunnittelijoiden ja kehittäjien tehokkaaseen yhteistyöhön

Vitali Gusatinsky Design Teknologia

Fraktiolaisia työskentelemässä fraktiolaisia työskenetelmässä

Design tokenit ovat visuaalisen ja käyttöliittymäsuunnittelun perusyksiköitä, jotka helpottavat kehitysprosessia. Niiden avulla voidaan yhdenmukaistaa kaikki suunnittelutyössä määriteltävät tyylit, kuten värit ja fontit. Yksi Design Tokeneiden suurimmista hyödyistä on se, että ne mahdollistavat johdonmukaisemman yhteistyön suunnittelijoiden ja kehittäjien välille. 

design token tyylit

Kuva: Design tokeneita voivat olla esimerkiksi väri-, etäisyys- tai fonttimäärittelyt

Design tokenit ovat syntyneet tarpeesta varmistaa, että kehitystyössä kaikki käyttävät samoja määriteltyjä tyylejä suunnittelijasta koodaajaan. Tämä säästää aikaa ja rahaa palvelujen toteutuksessa sekä tekee yhteistyöstä sujuvampaa.

Design tokenit liittyvät vahvasti design systemiin. Oikeastaan tokenien määrittely on kriittinen osa design systeemejä. Design tokenien avulla voidaan suunnitella ja rakentaa yhtenäisiä sekä helposti skaalattavia digitaalisia palveluita, ja ne tekevät asioista myös paljon helpommin muokattavia. Kaikki ei ole kuitenkaan vielä valmista – tällä hetkellä erilaiset suunnitttelutyökalut, kuten Figma, tukevat design-tokeneita vain osittain, mikä voi aiheuttaa haasteita tiimityössä ja synkronoinnissa koodin kanssa.

Katso video alta, jossa suunnittelijamme ja kehittäjämme keskustelevat design tokeneista: mitä ne ovat ja miten niiden avulla voimme kehittää suunnittelijoiden ja koodaajien yhteistyötä jatkossa entistä paremmaksi. 

 

Video: Fraktion suunnittelijat Lauri Lännenmäki ja Vitali Gusatinsky sekä ohjelmistokehittäjät Petri Koivula ja Mikko Hirvonen pohtivat design tokenien vaikutuksia ohjelmistokehitykseen ja koko alaan.

Design tokenien edut ja käyttötavat

Viime aikoina design tokenien kehitys on ottanut merkittäviä edistysaskeleita, ja Design Tokens Community Group on perustettu luomaan vakiintunut standardi niiden käyttöön. Yhtenäinen standardi mahdollistaa design tokeneiden entistä laajemman käytön ja helpottaa tiimityötä, kun muutokset voidaan tehdä nopeammin ja synkronoida eri työkalujen välillä. Tokenit vähentävät kommunikoinnin virheitä ja turhaa työtä, kun erilaiset elementit ovat yhtenäisempiä.

Yksi merkittävä etu design tokenien käytössä on niiden tiedostoformaatti, joka mahdollistaa arvojen käyttämisen eri paikoissa yhtä helposti kuin esimerkiksi kuva- ja äänitiedostot. Formaatti avaa mahdollisuuden uudenlaisten rajapintojen rakentamiseen erilaisten työkalujen välillä. Tämä tarkoittaa, että kun muutoksia tehdään yhdessä paikassa, ne päivittyvät näkyviin myös muissa ohjelmissa ja palveluissa, joka puolestaan helpottaa tiimityöskentelyä ja projektinhallintaa.

Yhteistyö edelleen avainasemassa


Vaikka design tokenit tulevat helpottamaan tiimien työtä, on tärkeää muistaa, että hyvä yhteistyö ja terveet prosessit ovat edelleen olennaisia osia menestyksekkään digiprojektin toteuttamisessa. Sujuva yhteistyö kehittäjien ja suunnittelijoiden välillä tarkoittaa jatkuvaa kommunikointia ja yhdessä sovittuja toimintamalleja. Pelkät työkalut eivät riitä onnistumiseen.

Myös koulutukset ja valmennukset voivat auttaa kehittämään tiimin taitoja ja tehokkaampaa työskentelyä design tokeneiden parissa. Tällaiset koulutukset voivat keskittyä esimerkiksi fasilitointitaitoihin ja Figman käyttöönottoon, joita Fraktiolla myös valmennetaan.

Design tokenit ovat tulevaisuudessa yhä tärkeämpi osa tehokasta yhteistyötä ja yhtenäisyyttä digiprojekteissa. Standardisointi ja laajempi työkalutuki helpottavat tokenien hyödyntämistä, mutta samalla tiimien tulee panostaa hyviin käytäntöihin. Tutustu webinaaritaltiointiimme, jossa käsittelemme yrityksen sisäisen yhteistyön parantamisen menetelmiä.