Blogi

Demokratian digitalisointi 24 tunnissa – prototyyppi eduskunnan etä-äänestyksestä

Vitali Gusatinsky Design Teknologia

Maaliskuussa 2020 poikkeuslakien käyttöönoton myötä eduskunta siirtyi etätöihin. Huoli päätöksenteon jatkumisesta johti Fraktion suunnittelemaan etä-äänestyssovelluksen eduskunnan toiminnan tueksi. Vaikka sovellusta ei lopulta otettu käyttöön lainsäädännöllisistä syistä, olemme ylpeitä siitä, miten nopeasti ja laadukkaasti pystyimme reagoimaan kansallisesti tärkeään haasteeseen.

Eduskunta on suomalaisen demokratian sykkivä sydän, jolla on lukuisia päätöksentekoa vaativia tehtäviä. Lakien säätäminen, valtion talousarviosta päättäminen, pääministerin valitseminen, hallituksen toiminnan valvominen ja kansainvälisten sopimusten hyväksyminen ovat osa eduskunnan arkea.

Päätöksen teon ytimessä on eduskunnan täysistunto. Täysistunnossa äänestetään hallituksen ehdotuksista tai kansanedustajien aloitteista ja muutosehdotuksista. Äänestystavan määrittää eduskunnan työjärjestys.

Kuva2-tietokoneella-eduskunnan-etä-äänestyspalvelu-480x480

Tämä kaikki saatiin tehtyä 24 tunnissa

 • siirtyminen hähmäisestä alkutilanteesta sulavaan ja globaalisti askeleen edellä olevaan tekniseen ratkaisuun
 • analogisen äänestysprosessin digitalisoiminen käyttäjäystävälliseksi etäpalveluksi
 • viimeistelty, käyttäjän kannalta mietitty toiminnallisuus sekä muotokieli prototyypissä
 • tekemisen ilo ja sujuvuus aikataulusta huolimatta

Huoli valtiollisen päätöksenteon toimivuudesta

Maaliskuun 17. päivä 2020 valtioneuvosto otti käyttöön valmiuslain COVID-19-pandemian seurauksena. Suomi siirtyi käytännössä sulkutilaan ja etätöihin.

Poikkeustilanteen myötä Visma Solutionsin yhteiskuntasuhdevastaava Harri Koponen huolestui eduskunnan päätöksenteon toimivuudesta. Keskusteluissa oli selvinnyt, että valtiollisen päätöksenteon edellytyksenä on kansanedustajien läsnäolo istuntosalissa. Lisäksi tiedossa oli, että suuri osa kansanedustajista kuuluu COVID-19-riskiryhmiin ikänsä puolesta.

Koponen halusi selvittää voisiko eduskunnan toimintaa tukea tarjoamalla turvallisen ja helppokäyttöisen etä-äänestysjärjestelmän. Järjestelmä hyödyntäisi mahdollisimman paljon jo olemassa olevaa infrastruktuuria. Eduskunnan käytössä oli mm. Visma Sign -palvelu, joka mahdollistaa sähköisen allekirjoittamisen.

Selvitystyöhön pyydettiin mukaan Fraktion tiimiä. Aikaa annettiin 24 tuntia. Tavoitteena oli luoda etä-äänestysratkaisu, joka

 • täyttäisi toiminnalliset vaatimukset
 • tarjoaisi vaaditun käyttäjäkokemuksen kansanedustajalle ja puhemiehelle

Koimme projektin tärkeäksi, vaikka meillä ei ollut minkäänlaista sopimusta tai takuuta sovelluksen käyttöönotosta. Halusimme auttaa tilanteessa, jossa Suomen demokratian ydin, päätöksenteko oli mahdollisesti ajautumassa suuriin ongelmiin. Valtion toimintakyvyn säilyttäminen, ja lopulta myös parantaminen, oli meille suomalaisina sovelluskehittäjinä äärimmäisen tärkeää.

Pyysin mukaan Fraktion tiimiä, sillä meillä on taustalla pitkä ja hedelmällinen yhteistyösuhde. Oli luontevaa lähteä yhdessä tähän äärimmäisen haastavaan projektiin.
Harri Koponen, yhteiskuntasuhdevastaava, Visma Solutions Oy

Lähdimme mukaan projektiin, koska koimme, että valtion päätöksenteon toimivuus oli uhattuna. Halusimme tarjota oman ammattitaitomme eduskunnan käyttöön ja kantaa oman vastuumme poikkeuksellisissa olosuhteissa. Lähdimme rakentamaan käyttäjälähtöistä palvelua, joka takaisi Suomen valtion tehokkaan toiminnan ennennäkemättömässä tilanteessa.
Vitali Gusatinsky, Design Lead, Fraktio

Mitä teimme

 • Käyttäjäkartoitus
 • Tekninen kartoitus
 • UX/UI -suunnittelu
 • Visuaalinen suunnittelu
 • Projektinhallinta

Kuva-3-eduskunnan-etä-äänestyspalvelun-styletiedosto

Eduskunta Design System -prototyyppi mahdollistaa eduskunnan etä-äänestyksen

24 tunnin kuluttua kick-off -tapaamisesta etä-äänestyssovelluksen prototyyppi esiteltiin eduskunnan kanslian tietohallintopäällikölle Ari Apilolle.

Sovelluksen kehittämisessä kantavana ajatuksena oli helppokäyttöisyys kansanedustajalle, joka syntyy heille tutusta muotokielestä. Äärimmäisen tiukasta aikataulusta huolimatta muotoiluun ja väreihin haettiin ideoita kansanedustajan pulpetista sekä helsinkiläisestä katukuvasta.

Prototyypissä käyttäjäpolkuja on kaksi. Toinen on suunnattu tekniselle avustajalle, jonka tehtävänä on avata äänestyksiä ja raportoida tuloksista. Toinen on suunnattu äänensä antavalle kansanedustajalle. Molemmat polut avautuvat vahvan tunnistautumisen jälkeen.

Teknisen avustajan polku mahdollistaa kokouksen luomisen, jossa äänestys tapahtuu. Kansanedustaja puolestaan liittyy kokoukseen ja ilmoittautuu läsnäolijaksi. Tämän jälkeen kokous siirtyy odotustilaan, sillä varsinaista äänestystä joudutaan usein odottamaan pitkiä aikoja.

Kun kokous siirtyy äänestystilaan, kansanedustaja saa muutoksesta muistutuksen tekstiviestillä. Kansanedustaja siirtyy antamaan äänensä, mikä näkyy reaaliaikaisesti sovelluksessa.

Äänestyksen päätyttyä äänestystulos on kaikkien nähtävissä. Kun kokous päättyy, tulos lähetetään sähköisesti istuntoa valvoville henkilöille vahvistettavaksi.

Fraktio toimitti huomattavan laajan käyttöliittymän prototyypin prosesseineen, jossa oli huomioitu kaikki saatu palaute eduskunnasta. Syntyi toteuttamiskelpoinen, huolellisesti mietitty ratkaisumalli.
Harri Koponen, yhteiskuntasuhdevastaava, Visma Solutions Oy

Kuva-4-eduskunnan-etä-äänestyspalvelu-padillä-409x480

Suunnittelun kolmas ulottuvuus: Normit

Fraktion työskentelytapoihin kuuluu, että jokaisella tiimiläisellä on ymmärrys asiakkaan toiminnan perusasioista. Eduskunnan osalta tietoa oli poikkeuksellisen runsaasti ja avoimesti tarjolla, mikä oli hyvä lähtökohta.

Etä-äänestyssovellusta kehitettäessä jouduimme ratkomaan kolmen ulottuvuuden ongelmia yhtä aikaa. Normien yhdistäminen designiin ja tekniikkaan oli yksi tärkeimmistä onnistumisen edellytyksistä.

Lopulta normit koituivat myös sovelluksen tuhoksi. Muutama päivä prototyypin esittelyn jälkeen selvisi, että eduskunnan työjärjestys ei mahdollista etä-äänestystä. Tarvittaisiin siis normien muutos. Jäimme odottamaan, että asia etenisi eduskunnassa.

Viikkojen kuluessa kiireen tuntu eduskunnassa väheni ja asian jatkokäsittely siirtyi normaaleihin kanaviin. Tarvetta sovellukselle ei lopulta ollut.

Lokakuussa 2020 eduskunnan työjärjestykseen hyväksyttiin kuitenkin muutos, joka mahdollistaa etä-äänestämisen. Koponen uskoo, että Fraktion tekemällä prototyypillä on suuri merkitys tuon muutoksen ja tulevien työkalujen takana.

Uskon todella vahvasti siihen, että Vitalin ja Fraktion tiimin panos eli konkreettinen prototyyppi ja siihen johtanut selvitystyö olivat avainasemassa. Tiimi venyi lähes sankarillisiin tekoihin pysyessään tiukassa aikataulussa, mutta se oli sen arvoista.  Prototyypin avulla esiin nousi kysymyksiä, vastauksia ja välttämättömiä näkökulmia, jotka auttoivat eduskuntaa eteenpäin todella vaikean ja monisärmäisen asian kanssa.
Harri Koponen, yhteiskuntasuhdevastaava, Visma Solutions Oy

Vahvuutena mutkaton ja läheinen yhteistyö

Prototyypin lisäksi Fraktion ehdottomaksi vahvuudeksi nousee mutkaton ja läheinen vuorovaikutus. Ketterä ja aikataulullisesti napakka tekeminen, jossa lähdetään nopeasti tekemään prototyyppejä testattaviksi, on osa ydinosaamistamme.

Kyseessä oli käytännössä Design Sprint, joka suoritettiin pikakelauksella. Normaalisti tällaiseen kokonaisuuteen olisi mennyt noin viikko.

Nopeuden lisäksi pystyimme tuomaan projektiin vahvaa osaamista, jolla analoginen prosessi käännettiin digitaaliseksi palveluksi. Koposen mukaan ero siihen, että toteutetaan asiakkaan toiveita, on kuin yöllä ja päivällä.

Yhdessä tekeminen on avain. Tässä se korostui. Olimme tilanteessa, jossa ei voi apinoida ratkaisuja. Huomasin lopulta, että olimme myös mietinnässä käyttäjiä edellä. Pystyimme antamaan vaihtoehtoja toteuttamiselle ja niiden vaikutuksille.
Harri Koponen, yhteiskuntasuhdevastaava, Visma Solutions Oy

Fraktion tunnusmerkki on tehokas yhteistyö. Pääsimme Harrin kanssa mahtavaan flow-tilaan, kun olimme Figmassa yhtä aikaa, jaoin ruutua ja tein asioita keskustelun lomassa reaaliaikaisesti. Samalla varmistui, että ymmärsimme yhdessä asioita oikein.
Vitali Gusatinsky, Design Lead, Fraktio