Tapahtuma

Vuorovaikutus ja tunteet tietotyöläisen arjessa

Perjantaipresis

Tietotyöläisen arjessa tunteilla ja vuorovaikutuksella on työn tuottavuuden kannalta merkittävä rooli. Tutkimusten mukaan yrityksen työilmapiiri ja tunneilmasto selittävät jopa 40 % yrityksen tuottavuudesta.

On tärkeää oppia olemaan aidosti läsnä pelkän paikalla olemisen sijaan. Mitä tämä tarkoittaa? Kuuluvatko tunteet työpaikalle? Miten myönteinen tai kielteinen tunneviritys vaikuttaa työn onnistumiseen? Tunteista ja vuorovaikutuksesta meitä valmentavat Oskari Salmi ja Silja Salmi Mieli Mukana Oy:stä.