Tapahtuma

Puhdas ja laadukas koodi

Perjantaipresis

Suvi Sipilä on ollut aina kiinnostunut ohjelmistojen laadusta. Tietojenkäsittelytieteen opintojen aikana hän kiinnostui entistä enemmän ohjelmistojen sisäisestä laadusta ja koodin puhtaudesta. Näistä kiinnostuksen kohteista syntyi pro gradu -tutkielma ”Puhdas ja laadukas koodi luokka- ja funktiotasolla”. Tutkielma sisälsi kyselytutkimuksen ohjelmistokehittäjille, jossa selvitettiin miten puhtaan ja laadukkaan koodin käytännöt toteutuvat käytännön työelämässä.

Perjantaipresiksessä Suvi kertoo, miksi ohjelmistokehityksessä tulisi kiinnittää huomiota koodin puhtauteen ja laatuun ja millaisilla menetelmillä näitä voidaan saavuttaa. Suvi esittelee myös kyselytutkimuksesta saatuja tuloksia ja mihin johtopäätöksiin tutkielmassa päädyttiin.