LAB-ammattikorkeakoulu

Räätälöity UX/UI-valmennus pilotoi ja kartoitti koulutustarpeita

Vitali-Gusatinsky

Toimiala

Korkea-asteen koulutus,
ammattikorkeakoulu

Palvelut

UX/UI suunnittelu
Käyttöliittymäsuunnittelu
Valmennus

LAB-ammattikorkeakoulu on työelämän innovaatiokorkeakoulu, joka toimii Lahdessa, Lappeenrannassa ja verkossa. Se tarjoaa koulutusta viidellä eri alalla. LAB Muotoiluinstituutti kouluttaa ammattilaisia muotoilun, kuvataiteen ja visuaalinen viestinnän alalla.

Kuukauden valmennus tarjosi käyttäjälähtöisen suunnittelun perusosaamisen lähes sadalle opiskelijalle ja työelämän asiantuntijalle.

Räätälöintiä alusta asti

Toteutimme LAB-ammattikorkeakoululle räätälöidyn UX/UI-aiheisen koulutuskokonaisuuden. Yhteistyö alkoi, kun LABin kokemus- ja palvelumuotoilun lehtori Auli Haarnio otti yhteyttä Fraktion Design Lead Vitali Gusatinskyyn kurssin toteuttamisesta ja räätälöimme valmennuksen, jolla saavutettaisiin niin oppimistavoitteet kuin innostettaisiin osallistujia suunnittelun maailmaan.

"Hurmaannuin täysin Vitalin tyyliin Design Venturen tapahtumassa, jossa tutustuin häneen. Vitalin iloinen, positiivinen ja kannustava työote toimi hienosti. Kontaktoin hänet ja löysimme yhteisen ajatuksen siitä, mitä voisimme tehdä."

Auli_Haarnio
Auli Haarnio Kokemus- ja palvelumuotoilun lehtori, LAB-ammattikorkeakoulu

Monialainen koulutusohjelma

Kurssille osallistui lähes sata opiskelijaa sekä työelämän asiantuntijaa. UX/UI-koulutuksen tavoitteena oli tarjota perustaidot käyttökokemuksen ja käyttöliittymän suunnitteluun ja se sisälsi yhteensä 135 tunnin edestä koulutusmateriaalia ja -tehtäviä. Kuukauden intensiivinen koulutuskokonaisuus toteutettiin osana LABin ESR:n rahoittamaa UOMA-hanketta, joka on täydennyskoulutushanke muotoilun ja visuaalisen viestinnän alan ammattilaisille.

Hankkeen ansiosta koulutus oli monialainen. Kurssille osallistui niin muotoilun kuin tekniikan alan opiskelijoita sekä jo pidempään työelämässä olleita muotoilun ja visuaalisen viestinnän ammattilaisia. LAB hyödyntää koulutuskokeiluja ja vastaavia pilotteja uusien täydennyskoulutustuotteiden rakentamisessa sekä tulevien opintosuunnitelmien muotoilussa.

"Hankepilottien kautta pystymme kehittämään koulutusta. Kokeilemme ja testaamme, mitkä ovat hyviä juttuja ja niitä jalostamme eteenpäin. Tässä kurssissa on sellaisia aineksia paljon."

Auli_Haarnio
Auli Haarnio Kokemus- ja palvelumuotoilun lehtori, LAB-ammattikorkeakoulu

Koko suunnitteluprosessi haltuun yhdellä kurssilla

Loimme räätälöidyn koulutuskokonaisuuden, joka keskittyi koko käyttökokemuksen suunnitteluprosessiin sekä prototyyppien ja käyttöliittymien suunnitteluun. Design Leadimme Vitali suunnitteli koulutusmateriaalit ja toimi kurssin ohjaajana auttaen kymmeniä eri ryhmiä ja yksilöitä kinkkisissä suunnittelukysymyksissä läpi kurssitoteutuksen. Kurssin jälkeen osallistujilla oli perusvalmiudet UX/UI-suunnitteluun niin teorian kuin käytännön tasolla. Kurssi järjestettiin täysin etänä.

Fraktio-LAB-kurssi
Kurssi järjestettiin kokonaan etänä.
Fraktio-LAB-empatiakartta
Empatiakartta on yksi suunnittelijan työkaluista käyttäjien ymmärtämiseen.

"Kurssin käytännönläheisyydestä on tullut hyvää palautetta. Kurssilla tutustuttiin työkaluihin ja niitä opittiin myös käyttämään. Osallistujien ennakko-odotukset olivat selvästi ylittyneet."

Paula Nurminen Projektisuunnittelija, LAB-ammattikorkeakoulu

"Kurssin suurimmat onnistumiset olivat ehdottomasti monialaisissa tiimeissä, joissa esimerkiksi tekniikan opiskelijat oivalsivat testaamisen tärkeyden aikaisessa vaiheessa. Kurssista tuli mielettömiä kommentteja niin livenä kuin palautekyselyssä."

Auli Haarnio Kokemus- ja palvelumuotoilun lehtori, LAB-ammattikorkeakoulu

"Kurssissa oli hyvää kaikki. Pirusti hommia, mutta myös paljon oppia. Järjettömän mukava ja taitava tyyppi opettajana, joka jaksoi vastata kaikkiin kysymyksiin. Auttoi kärsivällisesti, vaikka itse mokailin itseni ulos Teachablesta. Kaiken kaikkiaan poikkeuksellinen kurssi LABin tarjonnassa."

Kurssin osallistuja
LAB Aikataulu

Haasteita taklattiin monipuolisella tietomateriaalilla

Monialaisessa kurssitoteutuksessa osallistujilla on usein hyvin erilaisia taustoja ja osaamisen lähtötaso voi vaihdella, kuten myös mahdollisuudet ja resurssit panostaa oppimiseen. Erilaisten osaamistasojen sekä suuren osallistujamäärän takia räätälöimme valmennusmateriaalia useisiin eri sisältömuotoihin, joita osallistujat pystyivät käymään läpi omaan tahtiinsa.

Materiaaleina oli niin videoita kuin jäsenneltyjä tekstiosioita sekä linkkejä tiedon syventämiseen ja Fraktion lisäoppaita eri aihealueista, kuten Design Sprinteistä.

"Kurssissa erityisen hyvää oli erilaisten oppimistapojen huomioiminen ja se, että kaikki aineisto oli pilkottu osiin. Etätyöskentelyaika on lisännyt tiedonsaannin epävarmuutta, joten tämä lähestymistapa oli huippu."

PaulaNurminen
Paula Nurminen Projektisuunnittelija, LAB-ammattikorkeakoulu

"Halusimme tarjota opiskelijoille monta eri tapaa, joilla he pystyivät taklaamaan oppimiskokemusta. Kun tuotin materiaaleja useilla eri tavoilla, jokainen pystyi löytämään oman oppimispolkunsa."

Vitali Gusatinsky
Vitali Gusatinsky Design Lead, Fraktio

Kurssin vaikutukset näkyvät opintosuunnitelmassa asti

LABissa on huomattu, että käyttöliittymäsuunnittelu kiinnostaa nuoria opiskelijoita yhä enemmän, kun digitaalisten palvelujen markkinat ovat avautuneet opiskelijoille. Käyttöliittymäsuunnittelun ympärille rakennetaan tällä hetkellä uusia laajempia opintokokonaisuuksia, joista ensimmäinen toteutus nähdään jo tulevana syksynä. Silloin LAB Muotoiluinstituutissa alkaa AMK-tutkintoon johtava Käyttökokemus ja käyttöliittymämuotoilun koulutusohjelma.

"Kurssi on vaikuttanut suoraan opiskelijoiden kurssivalintoihin, kun he ovat ymmärtäneet käyttöliittymien suunnittelun ja sovellusten kasvavat markkinat. Vastaaville kursseille on jatkuvaa kysyntää.

Uudessa opintosuunnitelmassa aiheen ympärille luodaan enemmän opintoja, jotta voimme varmasti vastata tulevaisuuden tarpeisiin. Kurssilla on ollut meille iso vaikutus."

Auli_Haarnio
Auli Haarnio Kokemus- ja palvelumuotoilun lehtori, LAB-ammattikorkeakoulu
KMV-harjoitus_LAB

Kiitosta osallistujilta kurssin sisällöstä ja läsnäolosta

Kurssin lopussa keräsimme osallistujilta palautetta toteutuksesta, kuten kaikissa valmennuksissamme on tapana niiden jatkokehitystä varten. Kurssin arvosanojen keskiarvoksi muodostui 4,1/5. Saimme kiitosta opintokokonaisuuden rakenteesta ja laadukkaista materiaaleista sekä useita kehuja Vitalin valmennustyylistä.

"Kurssin rakenne oli ihan loistava. Tietomateriaali oli pilkottu ja jäsennelty hyvin. Vaikka uusia termejä tuli vauhdilla huima määrä, niihin aina palattiin ja opiskelijat pysyivät mukana."

Auli Haarnio Kokemus- ja palvelumuotoilun lehtori, LAB-ammattikorkeakoulu

"Ehkä suurin arvonanto minulla lähtee sille, että Vitalilla oli aikaa kaikille, vaikka kurssien osallistujamäärä oli valtava. Todella arvostettavaa. Lisäksi kurssin osallistujien jaksamisesta välittäminen oli itselleni todella mieluisa ja uusi, inhimillinen ja empaattinen lähestymistapa. Todella tervetullutta!"

Kurssin osallistuja

Kohokohdat

Onnistunut räätälöinti

Kurssimateriaalit ja toteutus räätälöitiin lähes sadalle opiskelijalle ja työelämän ammattilaiselle, jotta pystyttiin tarjoamaan jokaiselle sopiva oppikokemus.

Eri tasojen huomiointi

Monialainen toteutus ja eritasoiset osaamisvalmiudet huomioitiin tarjoamalla lisäresursseja kykenevimmille osallistujille.

Hyvä arvosana

Koulutus sai erinomaisen palautteen ja kurssikeskiarvon 4,1/ 5 kurssille osallistuneilta opiskelijoilta.

Vaikutus jatkoon

Pilotti tuotti selkeitä tuloksia LABille. Koska ala ja opiskelijoiden kiinnostus sitä kohtaan kasvavat koko ajan, LAB tarjoaa syksystä 2021 alkaen käyttökokemus ja käyttöliittymämuotoilun koulutusta.

Fraktio-Palvelut-Design-Antti ja Petteri

Valmennusta teidän yrityksellenne?

Valmennamme monipuolisesti erilaisia muotoilun menetelmiä ja suunnittelua pienestä tiimistä kokonaisiin organisaatioihin. 

Kysy lisää