Hyppää sisältöön
Fraktio
Insight360

Insight360 luo tutkimusdatasta uutta tietoa asiakasymmärrykseen

Insight360 on palvelu, joka auttaa asiakasorganisaatioitaan tunnistamaan ja valitsemaan heille oikeat kohderyhmät. Se perustuu laajoihin tutkimuksiin suomalaisten arvoista, asenteista ja kiinnostuksen kohteista. Kun tämä data yhdistetään elämäntapa- ja kulutustietoon sekä arvo- ja asennedataan, syntyy uutta tietoa asiakasymmärryksen luomiseen. Käyttöliittymä auttaa ymmärryksen visualisoimisessa ja havainnollistamisessa asiakkaalle.

Ytimessä asiakaskunnan ymmärtäminen

Ajatus Insight360:n taustalla syntyi kymmenisen vuotta sitten tarpeesta ymmärtää asiakaskuntaa. Asiakaslähtöinen ajattelu vaatii toimiakseen tietoa ihmisistä, heidän tarpeistaan ja toimintatavoistaan. Alunperin Insight360 oli kohderyhmien valitsemiseen suunniteltu palvelu, mutta pian väestöllisten ja asiakasryhmien tunnistaminen, tutkiminen ja ymmärtäminen nousivat tärkeimmiksi osa-alueiksi. Etenkin julkishallinnon ja järjestöjen toiminnassa on tärkeää ymmärtää asiakasta ja heidän tarpeitaan ja tuottaa palveluita, jotka eivät jätä ketään katveeseen sen takia, että tieto ei tavoittaisi käyttäjiä.

Mitä pidemmällä organisaatio on asiakasymmärryksessä, sitä tärkeämpää tämä tieto on. Perustasolla saattaa riittää ihmisten luokitteliminen kovien muuttujien (esim. asuinpaikka, ikä, koulutus, sukupuoli) mukaan. Todelliseen ymmärtämiseen tarvitaan avattuja ja tutkittuja sekä asiakkaan valintoja selittäviä psykologisia ja käyttäytymistieteellisiä tekijöitä, jotta arvot ja asenteet nousevat esille.

Työläästä datan käsittelystä helpompaa

Suunnittelimme ja toteutimme verkkopalvelun, joka kokoaa tutkimusdatan, väestötiedot ja kartan yhdeksi selkeästi navigoitavaksi kokonaisuudeksi. Insight360:n asiakkaat pääsevät nyt itse selaamaan dataa vapaasti.

Projektin tavoitteena oli tehdä Insight360:n tukimusdatan käytöstä helpompaa. Aiemmin Insight360 käytti kolmea erilaista verkkopalvelua tutkimusdatan, väestötietojen ja paikkatietojen esittämiseen. Myös datan toimittaminen oli työlästä – asiakkaille koostettiin jopa 200-300-sivuisia powerpointeja.

Ville Kähkönen

Suunnittelija, Fraktio

Käyttöliittymä on ollut keskeinen syy siihen, että on saatu merkittäviä asiakkaita. Se on ollut avain asiakkaan toiminnan kehittämiseen.

Jaakko Kaartinen

Jaakko Kaartinen

Director of Research, Insight360

Minimum Viable Product (MVP)

Työhön lähdettiin MVP-ajatuksen pohjalta. Tavoitteena oli saada pienellä budjetilla tuntuvia tuloksia aikaan. Työssä hyödynnettiin avointa väestötietoa sekä Insight360:n omaa kyselydataa, jonka visualisointiin ja selailtavuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota. Datan esittämisestä ja selaamisesta saatiin helposti lähestyttävä kokonaisuus, joka toimii ilman ohjeistusta muillekin kuin tutkijoille. Tuloksena syntyi karttapohjainen palvelu, jota jatkokehitetään aktiivisesti.

Olin tosi tyytyväinen projektin design-työn tehokkuuteen. Saatiin yhdessä koko tiimin kanssa suunniteltua yksinkertainen, mutta monipuolinen käyttöliittymä, joka on myös joustanut hyvin jatkokehityksen tarpeisiin. Luonnostelin ensimmäisen version tiiviisti Insight360:n Jannen ja Jaakon kanssa. Yksityiskohtien viimeistely ja uusien toimintojen protoilu suoraan koodissa on ollut nopeaa Petrin ja Mikon kanssa.

Ville Kähkönen

Suunnittelija, Fraktio

Opimme arvostamaan Fraktion tapaa toimia ja eleganttia koodausta. Yhteistyö on ollut ratkaisukeskeistä ja innovatiivista, sekä ilmapiiri on ollut firmassa myönteinen ja humoristinen. Erityisesti olemme arvostaneet tervettä kriittisyyttä, joka harvoin toteutuu muissa firmoissa. Fraktiolla se toteutuu.

On ollut mielenkiintoista seurata fraktiolaisten työskentelyä. Ollaan pystytty poimimaan siitä rakenteita myös omaan tekemiseen. Ne ovat olleet aina järkeviä. Aluksi yhteistyö ja kehityshommat hoidettiin meidän toivomilla työkaluilla ja vähitellen ollaan otettu käyttöön Fraktion ehdottamia palveluita ja työkaluja. Ollaan oltu tyytyväisiä.

Jaakko Kaartinen

Jaakko Kaartinen

Director of Research, Insight360

Insight360

Parasta yhteistyössä on ollut Fraktion pyrkimys ajatella asiakkaan toiminnallista kokonaisuutta, ei ainoastaan koodin pätkää. Mitä asiakas on tekemässä? Onko tehtävä asia järkevä? Pitäisikö kehittää asiakkaan toista osa-aluetta? On tarjottu reflektiopinta tekemiselle, ja tämä on poikkeuksellista ja motivoivaa. Se myös tarjoaa asiakkaalle itselleen mahdollisuuden pohtia omia motivejaan omalle tekemiselleen.

Fraktion tekeminen on ollut rehellistä ja paneutunutta, älykästä ja rauhallista ja siihen on voinut luottaa. Tämä on ollut ylivoimaisesti parasta koko yhteistyössä eikä tätä voi saada muualta. Tekijöitä oikeasti kiinnostaa asiakas ja projekti. He välittivät siitä kokonaisuutena.

Jaakko Kaartinen

Jaakko Kaartinen

Director of Research, Insight360

Kiinnostuitko?

Joonas Pajunen

Joonas Pajunen

CEO

050 382 3488
joonas.pajunen@fraktio.fi
Petteri Hellgren Fraktio

Petteri Hellgren

Chief Growth Officer

045 279 3970
petteri.hellgren@fraktio.fi