Helsinki Marketing

Kohdennetumpaa markkinointia persoonatyön avulla

HelsinkiMarketing_Jussi_Hellsten

Toimiala

Matkailu & palvelut
Kaupunkimarkkinointi

Palvelut

Palvelumuotoilu
Käyttäjätutkimus
Persoonatyö

Helsinki Marketing on Helsingin kaupungin omistama kaupunkimarkkinointiyhtiö. Se vastaa Helsingin operatiivisesta kaupunkimarkkinoinnista ja yritysyhteistyöstä. Helsinki Marketingin toimialaan kuuluu matkailu-, kongressi-, tapahtuma- ja elinkeinomarkkinointi, suurtapahtumien ja kongressien hakutoimenpiteet, eräät kaupungin tapahtumatuotannot sekä matkailuneuvonta. Sen pääkohderyhmiä ovat helsinkiläiset, kansainväliset matkailijat, päättäjät ja osaajat.

Näistä olemme ylpeitä

Avainpersoonat

Autoimme Helsinki Marketingia määrittämään kaksi persoonaa avainkohderyhmistä, joille markkinointia, viestintää ja palveluita kohdennetaan.

Työkalu arkeen

Persoonista on tullut työkalu, jota käytetään osana päivittäistä tekemistä.

Asiakaslähtöisyys

Persoonatyö auttoi Helsinki Marketingia hyödyntämään dataa ja tiimin asiantuntijuutta, jotta he pystyvät tekemään työtään tehokkaammin ja asiakaslähtöisemmin.

Osaaminen jatkokehitykseen

Asiakas oppi työkaluja ja menetelmiä jatkaa persoonatyötä itsenäisesti.

 

Helsinki Marketing_City-life_Jussi_Hellsten_2019

Tarve

Helsinki Marketingin tarve oli tehdä kohdennetumpaa markkinointia vierailijakohderyhmään ja ymmärtää, mitä matkailijat ja vierailijat ajattelevat Helsingistä. 

Helsinki Marketingin Senior Advisor Laura Saksala kartoitti toimijoita persoonatyön toteuttajaksi ja etenkin henkilöä fasilitoimaan. Verkostosta tuli suosituksia Fraktiosta ja palvelumuotoilijastamme Satu Heikinheimosta, jolla oli aikaisempaa kokemusta Helsingin kaupungin projekteista.

 

Näimme, että vierailijapersoonien luominen oli hyvä vaihtoehto. Tarvitsimme työn fasilitoimiseen ja sparraamiseen apua.

Kun pyysin tarjouksia, Fraktiosta tuli todella vahva fiilis. Reagointi oli konkreettista ja nopeaa. Kun puhuin Sadun kanssa, vakuutuin hänen olevan hyvä henkilö tekemään fasilitointia meille. Suositukset olivat vahvoja Sadun osaamisesta.

LauraSaksala (1)
Laura Saksala Senior Advisor, Customer Experience, Helsinki Marketing

Persoonien työstämistä työpajassa

Alkuun teimme yhdessä Helsinki Marketingin kanssa paljon ajatustyötä. Miten vierailijapersoonat voivat auttaa Helsinki Marketingin työntekijöitä työssään ja mitä työstettävät persoonat edustavat?

Päädyimme yhdessä siihen, että persoonien pitää edustaa tavoitepersoonia: keitä tavoittelemme vierailemaan Helsingissä. Katsoimme eteenpäin ja linkitimme persoonat vahvasti strategisiin tavoitteisiimme.

LauraSaksala (1)
Laura Saksala Senior Advisor, Customer Experience, Helsinki Marketing

Ratkaisuja tarpeisiin

Osallistimme koko organisaation jakamaan digitaalisen yhteistyöalusta Howspacen avulla, millaisia haasteita heillä on työssään ja miten he voisivat hyödyntää persoonia helpottamaan työtä ja fokusoimaan oikeisiin asioihin. Tämä auttoi meitä määrittämään, millaisia asioita persoonatyö ratkaisee asiantuntijoiden arjessa.

Ratkaisuksi avainkohderyhmien kirkastamiseen järjestimme työpajan, jossa yhdessä Helsinki Marketingin asiantuntijoiden kanssa työstettiin persoonia. Persoonat ovat palvelumuotoilussa usein käytetty empatiatyökalu, jossa luodaan fiktiivinen kuvaus ideaaliasiakkaasta. Työpajassa hyödynnettiin myös laajoja kuluttajatutkimuksia ja aikaisemmin kerättyä dataa.

Työpajaan osallistui Helsinki Marketingilta 11 hengen monialainen asiantuntijaryhmä muun muassa markkinointi-, PR-, myynti- ja matkailuneuvonnan tiimeistä. Tämän lisäksi koimme tärkeäksi osallistaa myös koko organisaation persoonatyöhön, koska on tärkeää, että persoonien kokoama tieto tulee käyttöön läpi organisaation.

Etänä järjestetyssä työpajassa työstettiin kahta persoonaa, jotka määrittyivät yhteiskehittämisen aikana. Saksalaa etukäteen mietitytti, olisiko persoonatyötä ollut parempi tehdä kasvokkain ja riittääkö aika. Huolet osoittautuivat tarpeettomiksi.

Työpajassa käytettiin digitaalista, visuaaliseen yhteistyöhön ja ideointiin suunniteltua virtuaalista valkotaulua, ja lopputuloksena syntyi Yuki-niminen persoona japanilaiselle vierailijalle ja Anton-niminen persoona saksalaiselle vierailijalle.

Kaikki kuvat: Jussi Hellsten
Monialainen yhteistyö toimi katalysaattorina yhteistyön aikana. 
Helsinki marketing virtuaalinen valkotaulu tietokone
Virtuaalinen valkotaulu mahdollistaa monet yhteissuunnittelun menetelmät.

Työpaja oli todella hyvä kokemus. Vaikka tuntui, että aikaa voi aina varata liian vähän, etenimme todella hyvin. Rauhallisesti, strukturoidusti ja innostavasti!

Saimme käytännössä hoidettua kaiken käytössä olleilla työkaluilla. Työpajassa saatiin hyvin puristettua jengistä, mitä toivottiinkin. Kaikki olivat mielestäni hienosti mukana. Satu on todella innostava persoona, jolla on todella vahva ote fasilitointitilanteisiin. Hän pystyy olemaan äärimmäisen inspiroiva ja positiivinen.

LauraSaksala (1)
Laura Saksala Senior Advisor, Customer Experience, Helsinki Marketing
HelsinkiMarketing20160612_1222__DSF4444_6288_Jussi_Hellsten

Persoonat elävät

Työpajassa Helsinki Marketingin työntekijät oppivat ketteriä toimintatapoja ja muotoilun menetelmiä jatkaa persoonatyötä. Työpajojen innostamana Helsinki Marketing teki itsenäisesti kolmannen persoonan, jonka työstämisessä on hyödynnetty työpajojen oppeja ja työskentelytapoja.

Persoonia on validoitu ja jatkotyöstetty: esimerkiksi Japanissa on tehty haastatteluja Yuki-persoonasta.

Fraktion kanssa saimme alkusysäyksen persoonatyölle ja tavan tehdä persoonia. Työpaja oli siinä tärkein momentti. Saimme käyttöön virtuaaliselle kanvaasille jääneet tiedot ja asiat. Ne antoivat hyvät eväät jatkaa työtä.

Laura Saksala Senior Advisor, Customer Experience, Helsinki Marketing

Helsinki Marketing liitti persoonatyön osaksi laajempaa avainviestityötä. Sen tulokset koostettiin markkinoinnin ja viestinnän työkalupakkiin, jonka osaksi tiivistettiin myös persoonatyön tulokset. Persoonien kautta pohdittiin viestejä ja puhuttelutapoja.

Jotta voimme luoda vahvempaa vaikutusta markkinointiin, valintoja ja kohdennuksia on tehtävä.

Mielestäni työ on lähtenyt todella hienosti elämään persoona- ja avainviestityöstä. Työn avulla pystymme kohdentamaan markkinointia valintojemme mukaisesti.

Kuulen kollegojen puhuvan, pitäisikö Yuki tai Anton tästä ja tästä. Heistä on tullut kiinteä osa tekemistämme. Se on paras indikaattori, että persoonatyössä onnistuttiin. Ja mielestäni paras asia!

LauraSaksala (1)
Laura Saksala Senior Advisor, Customer Experience, Helsinki Marketing

Onnistumisen mittarina pidän, että asiakas sai yhteistyömme tuloksena strategisesti merkittäviä lopputulemia sekä oppi, kuinka hyödyntää projektin aikana käytettyjä työkaluja myös vastaisuudessa.

Satu Heikinheimo
Satu Heikinheimo Senior Service Designer, Fraktio

Fraktio tekee todella joustavasti ja palvelualttiisti työtä. He todellakin dedikoituivat meille ja venyivät tarvittaessa. He tekivät asioita joustavasti sekä hyvällä fiiliksellä ja otteella. Fraktio ymmärsi tarpeemme ja pystyivät auttamaan meitä konkreettisesti.

LauraSaksala (1)
Laura Saksala Senior Advisor, Customer Experience, Helsinki Marketing
Palvelumuotoilu palvelupolku

Onko sinulla projekti, josta haluat sparrata?

Laita viestiä! Autamme niin konseptoinnissa, idean validoinnissa kuin asiakasähtöisyyden varmistamisessa.

Ota yhteyttä