Hammas Hohde

OmaHohde-palvelun modernisointi loi pohjan tulevaisuuden kasvulle

Tietokone, jossa Hammas Hohteen verkkopalvelu Hammas Hohteen ajanvaraus kännykässä.

Toimiala

Terveydenhuolto

Palvelut

UX/UI-suunnittelu
Webkehitys
DevOps
Pilvikonsultointi

Hammas Hohteen OmaHohde-palvelun käyttäjämäärät ovat kasvaneet viime vuosien aikana merkittävästi. Hohde oli tunnistanut tarpeita varmistaa palvelun toimivuus, skaalautuvuus, tietoturva ja käytettävyys nykytilanteessa sekä luoda pohjaa tulevaisuuden tekemiselle.

Uudistimme OmaHohde-palvelun kehitysprosessit ja -ympäristöt, jolloin päästiin eroon manuaalisesta julkaisusta ja varmistettiin palvelun ketterämpi jatkokehittäminen. Otimme haltuun palvelun ajanvarauksen sekä käyttökokemuksen uudistamisen ja modernisoimme palvelua vastaamaan Hohteen niin nykyisiä kuin tulevaisuuden tarpeita.

Hohteen verkkosivut Hohteen verkkosivut

Asiakas

Hammas Hohde Oy on vuonna 2014 perustettu suomalainen, yksityinen erikoishammaslääkäriklinikka, joka tarjoaa suun terveydenhoitoa ja erikoishammaslääkäripalvelua Suomessa.

Lähtötilanne

Viime vuosien aikana Hammas Hohde on kasvanut tasaisesti ja kevään 2023 Pihlajalinnan yrityskauppojen myötä tuplannun toimintansa. Kasvu on vaikuttanut niin ajanvaraustoimintaan, verkkopalvelun liikenteeseen kuin tietoturvan ja käytettävyyden varmistamiseen.

Hohde etsi kumppania ja leveämpiä hartioita varmistamaan palvelun toiminta kasvun myötä sekä mahdollistamaan tulevaisuuden suunnitelmat.

“Fraktion kanssa olimme samalla sivulla alusta alkaen. Myös aiemmat referenssit terveydenhuollon alalta varmistivat, että toimialasta on ymmärrystä.”

Essi-Rasanen
Essi Räsänen Markkinointipäällikkö, Hammas Hohde

Hohteella oli selkeä tavoite varmistaa OmaHohde-palvelun toimivuus, skaalautuvuus ja turvallisuus. He oliva kiinnostuneita siirtämään palvelunsa toimimaan pilvessä sekä modernisoimaan kehitysprosessin ja -ympäristöt. Samalla haluttiin varmistaa tietoturva sekä uudistaa palvelun käyttökokemusta.

“Uudistuksella halusimme varmistaa, että toimimme varmemmalla pohjalla tulevaisuutta ajatellen sekä mahdollistaa, että palvelu voi kasvaa ja kehittyä.”

Essi-Rasanen
Essi Räsänen Markkinointipäällikkö, Hammas Hohde

Pilveen siirtyminen mahdollisti skaalautuvuuden ja ketterän jatkokehittämisen

Autoimme uudistusprojektissa Hohdetta määrittämään OmaHohde-palvelulle uuden nykyaikaisen tavan kehittää ja ylläpitää palvelua pilvessä. Uudistusprojektiin kuului pilvimigraatio, jossa siirsimme Hohteen ajanvarausjärjestelmän konesalista pilveen.

Loimme pilviarkkitehtuurin, joka taklasi tunnistettuja haasteita. Uusi infrastruktuuri toteutettiin Infrastructure as Code -menetelmällä. Automatisoitujen CI/CD-putkien ansiosta Hohde pystyi luopumaan manuaalisesti tehtävistä julkaisuista.

Uudistusten myötä palvelu on automaattisesti skaalautuva ja lopputuloksena syntyi hyvin dokumentoitu ja mitattava julkaisuprosessi. Pilveen siirtymällä saatiin luotua myös kustannussäästöjä infrassa.

Puhelin, jossa OmaHohteen näkymä
OmaHohteen ajanvarauksessa kiinnitettiin huomiota erityisesti helppokäyttöisyyteen ja selkeyteen.
OmaHohteen asiakasnäkymä
Käyttöliittymässä selkeytettiin eri osioiden eroja ja uudistettiin visuaalinen ilme.

UI-uudistus toi paremman käyttökokemuksen ja huomioi saavutettavuuden

Modernisointiprojektissa uudistimme myös ajanvarauksen käyttöliittymän. Yksi OmaHohteen suurimmista käyttäjäryhmistä on ikääntyvät ihmiset, joiden digitaidot eivät ole diginatiivien tasolla.

UX-suunnittelussa keskityimme yksinkertaistamiseen ja käyttökokemuksen yhtenäistämiseen eri osioiden välillä. UI-suunnittelussa kiinnitimme erityisesti huomiota saavutettavuuteen värien ja typografian osalta sekä käyttöliittymän ilmavuuteen ja selkeyteen. Laajensimme väriskaalaa, jotta käyttöliittymän eri tasot selkeytyvät ja visuaalisuus sai syvyyttä. Päivitimme myös kaikki ikonit tukemaan uutta ilmettä sekä toimimaan tasapainoisemmin keskenään.

“Palvelun pitää palvella kaikkia asiakkaitamme, mutta kiinnitimme erityistä huomiota ikääntyvien käyttäjien asiakaskuntaan ja käyttöliittymän saavutettavuuteen, kuten väreihin ja fontteihin.”

Essi-Rasanen
Essi Räsänen Markkinointipäällikkö, Hammas Hohde

Vahvuutena itseohjautuva tiimi

Yhteistyön alusta olemme toimineet kumppanina, joka jakaa näkemystä ja pystyy ottamaan kehitystyötä haltuun itsenäisesti. Toimintamallimme on valmentava, jossa emme pelkästään suorita annettuja tehtäviä, vaan otamme tarvittaessa isompaa roolia kehityksen suunnittelussa ja eteenpäin viemisessä. Toimimme mielellämme asiakkaan kanssa tiiminä. Voimme johtaa omaa työtämme, kun yhteiset tavoitteet ja visio ovat selkeät kaikille.

“Fraktion tiimin vahvuus on sen itseohjautuvuus. On helppoa antaa projektissa vastuuta tekijöille. Toimimme tiiviisti yhteistyössä, mutta parasta on, että voi antaa asiantuntijoiden tehdä, kuten he parhaaksi näkevät, ja he osaavat viedä asioita itsenäisesti eteenpäin.”

Essi-Rasanen
Essi Räsänen Markkinointipäällikkö, Hammas Hohde

Yhteinen viestintäväylä ja läpinäkyvyys varmistavat, että koko tiimi on tietoinen, mitä projektissa tapahtuu. Hohteen puolelta omatoimisuus saa myös kiitosta. Yhteistyö onkin hyvin sujunut erityisesti avoimen kommunikoinnin sekä yhteisen luottamuksen ansiosta.

“Tekijät selvittävät myös itse paljon asioista. Tekijöillä on ammattitaitoa ja osataan myös kommunikoida tiimille omista tekemisistä. Yhteistyön pitääkin olla saumatonta.”

Essi-Rasanen
Essi Räsänen Markkinointipäällikkö, Hammas Hohde

“Eniten olen ollut yhteistyössä tyytyväinen siihen, että ollaan tiiviissä yhteistyössä ja voin luottaa Fraktion tekemiseen.”

Essi-Rasanen
Essi Räsänen Markkinointipäällikkö, Hammas Hohde
OmaHohteen ajanvarausnäkymä OmaHohteen ajanvarausnäkymä

Tavoitteena tulevaisuuden kasvun varmistaminen

Yhteistyömme jatkuu ja tulevaisuudessa Oma Hohteen tavoitteena on laajentaa palvelua entisestään sekä siirtää asiakaskuntaa yhä enemmän digiasioinnin pariin. 

Digitaalisiin kanaviin panostaminen vahvistuu tulevaisuudessa koko toimialalla ja Hammas Hohteella on nyt entistä paremmat valmiudet kehittää digitaalisia palveluitaan. 

“Fraktio on ottanut OmaHohteen ajanvarauksen haltuun ja kehityksessä on päästy vasta alkuun. Tulemme jatkokehittämään palvelua ja tarjoamaan tulevaisuudessa entistä laajempaa palvelua OmaHohteen kautta. Alan murroksessa digiasiointi lisääntyy jatkuvasti ja palveluihin on välttämätöntä panostaa.”

Essi-Rasanen
Essi Räsänen Markkinointipäällikkö, Hammas Hohde

Yhteistyöhön ollaan tyytyväisiä ja Hohteen Essi voisi suositella Fraktiota digikehityksen kumppanina myös jatkossa.

“Kaikki on mennyt niin hyvin kuin sinällään voi. Ihmiset on ammattilaisia ja on ollut helppo toimia tiiminä. Ymmärretään myös puolin ja toisin, että on tiettyjä toimialarajoja, jotka vaikuttavat kehitettäviin asioihin.”

Essi-Rasanen
Essi Räsänen Markkinointipäällikkö, Hammas Hohde
Fraktion myyjät

Tarvetta palvelun modernisoinnille? 

Digitaalisia palveluita ja järjestelmiä pitää huoltaa tai vastaan tulee haasteita niin tehokkuudessa kuin tietoturvassa. Autamme määrittämään kehityskohteet ja luomaan yhdessä suunnitelman uudistukselle tarpeidenne mukaan. Ole yhteydessä ja jutellaan lisää tarpeestanne.

Ota yhteyttä