Grano

Grano Shopin käytettävyystestaus

Grano

Toimiala

Painoala

Palvelut

Käyttäjätutkimus
Käytettävyystestaus

Grano on suomalainen monitoimialayhtiö. Grano toteuttaa asiakkaan myyntiä, brändiä ja tulosta edistäviä markkinoinnin ja viestinnän ratkaisuja digistä printtiin. 

Käyttäjäkokemus tarkasteluun

Grano pyysi meitä selvittämään Grano Shop -verkkokaupan käytettävyyttä ja käyttäjäkokemusta. He halusivat kuulla, miltä painotuotteiden tilaaminen tuntuu oikeista asiakkaista. Mikä hidastaa tai estää ostamista? Mikä toimii hyvin? Missä voidaan parantaa?

Käytettävyystestaus ketterästi

Fraktiolta kaksi suunnittelijaa lähti toteuttamaan parin viikon tiiviin käytettävyystestausprojektin. Tutkimuksessa pyysimme seitsemää ihmistä tekemään muutaman tehtävän verkkokaupassa ja samalla ajattelemaan ääneen. Nauhoitimme kuvaruudun, puheen ja pienen kasvokuvan.

Käytettävyystestauksessa opittiin valtavasti. Koostimme testien pohjalta yhteensä 64 havaintoa jatkokehitystä varten. Priorisoimme havainnot työmäärään ja vaikutuksen laajuuden perusteella ja raportoimme ne granolaisille konkreettisine parannusehdotuksineen.

Lisäksi suunnittelimme visuaalisen ehdotuksen etusivun parannuksista, jotta granolaiset pääsisivät nopeasti tekemään parannuksia. 

"Olin tyytyväinen selkeään viestintään projektin aikana sekä tulosten esittelyssä. Tutkimus oli tehty huolellisesti ja missään kohtaa ei oltu oikaistu."

GranoShop
Nina Varhelahti Grano Shop

"Saimme luotua testaajille turvallisen tilan, jossa he pääsivät aidosti kertomaan mielipiteitänsä ja parannusehdotuksiaan. Tämän ansiosta pystyimme keräämään tietoa, johon ei muuten oltaisi päästy käsiksi. Kaikki kertoivat varauksetta ajatuksensa, vaikka emme tunteneet ennestään. Testitilanteet olivat itse asiassa hauskoja ja haastatteluissa naurettiin yhdessä paljon!"

Maria Aspiala
Maria Aspiala Suunnittelija, Fraktio

"Saimme konkreettiset vastaukset projektin alussa esitettyihin kysymyksiin. Löysimme monia tapoja tiivistää ja selkeyttää ostoprosessia ja koostimme suosituksia konversion parantamiseksi. Lisäksi saimme valaistua sitä, miten eri tavoin testaajat ymmärsivät ja tulkitsivat tuotetietoja ja termejä."

VilleKahkonen
Ville Kähkönen Suunnittelija, Fraktio
Grano
Grano Shopista asiakkaat voivat tilata erilaisia painotuotteita käyntikorteista suuriin painotöihin.
Grano-tutkimus
Käytettävyystestauksessa testaajat suorittavat ennaltamääriteltyjä taskeja.

Uusia näkökulmia

Tutkimuksesta saatiin paljon konkreettista tietoa käyttjien haasteita. Oikeat käyttötilanteet avasivat palvelun onnistumisia ja kehityskohteita.

"Opin projektin aikana kuinka erilainen näkökulma käyttäjillä voi olla käyttöliittymään. Se tuli taas todistettua, että käyttäjät ajattelevat paljon tilausprosessin aikana ja olisi varmastikin parempi, mitä vähemmän ajattelua tarvitsee tehdä."

GranoShop
Niina Varhelahti Grano Shop

"Teimme aluksi itse kevyen asiantuntija-arvion verkkokauppaan, mutta en osannut odottaa, kuinka paljon enemmän opimme testaajien avulla, ja kuinka upeasti he osasivat sanallistaa tilanteita ja umpikujia."

Maria Aspiala
Maria Aspiala Suunnittelija, Fraktio

"Opin raportoimaan havaintoja tehokkaammin. Koitimme aluksi tiivistää havaintoja editoimalla videoista koosteita yli 8 tunnin materiaalista. Se toimi hyvin tärkeimpien ongelmien purkamiseen, mutta alkoi tuntua, että en saa kaikkea käytettävyystesteissä oppimaani välitettyä tehokkaasti granolaisille.

Lopulta tehtiin kevyt raportti, jossa oli yksi sivu jokaista havaintoa kohti. Näin saatiin pienemmätkin parannusehdotukset ylös muodossa, jossa niihin on helppo tarttua."

VilleKahkonen
Ville Kähkönen Suunnittelija, Fraktio

Testaajille turvallinen ympäristö 

Kysyimme myös testaajan roolissa olleelta Olgalta, millaiseksi hän koki testaustilanteen. Turvallisen ja avoimen ilmapiirin luominen testaustilanteessa on tärkeää onnistumisen kannalta ja siihen panostamme aina.

"Itseasiassa oli tosi kiva, että kysytään käyttäjän mielipidettä. Kaikkien muidenkin pitäisi tehdä tällaista testausta. Asiat, jotka tuntuvat muille helpolta voivat olla todella vaikeita ns. tavis-käyttäjille. Haastattelijat olivat mukavia tyyppejä. Kertoivat todella hyvin, mitä ollaan tekemässä ja saivat aikaan avointa keskustelua. Kävin myöhemmin verkkokaupassa, ja siellä oli tehty juuri niitä muutoksia, joita olin toivonut."

Olga-kajak
Olga Kajak Testaaja
Fraktiolaisia

Kiinnostuitko?

Autamme käyttäjäymmärryksen lisäämisessä ja syventämisessä. Toteutamme erilaisia käyttäjätutkimuksia ja käytettävyystestauksia palvelun tarpeen ja tilanteen mukaan. Kysy lisää!

Ota yhteyttä