Valmennus

Design Sprint -etävalmennus

1 pv Useita valmentajia

 • Muotoilu
 • Yksityinen
Design Sprint valmennus

Ketterästi maaliin

Opi Design Sprint -valmennuksessamme, kuinka ohjaat tiiminne rakentamaan käyttäjätestatun prototyypin alle viikossa.

Nykypäivänä kehityksen vaatimukset ja tahti kiihtyvät vain entisestään. Design Sprintin arvo tuottaa nopeasti ja käyttäjälähtöisesti testattuja ratkaisuja alkaa olla itsestäänselvä, mutta sen tuominen osaksi omaa työtä voi tuntua epämääräiseltä tai hankalalta. Valmennuksessa opit, kuinka fasilitoida omia design sprinttejä käytännön harjoitteiden kautta. 

Ideasta protoon tehokkaasti

Design Sprint on vaiheittainen prosessi, jonka avulla pääset abstraktista ideasta konkreettiseen asiakkailla testattuun prototyyppiin. 

Tuhannet yritykset käyttävät ketteriä menetelmiä rakentaakseen laadukkaita palveluita, jotka saavat ylistystä käyttäjiltään ja määrittävät uudelleen, kuinka eri alat voivat palvella asiakkaitaan. Fraktiolla hyödynnämme Sprint-menetelmiä kokonaisuutena sekä pistemäisesti tarpeiden mukaan projekteissamme päivittäin.

Sen sijaan, että olisimme aina toteuttavana osapuolena, haluamme rantauttaa näitä taitoja kaikkiin organisaatioihin, jolloin työ tehostuu, tiimit toimivat paremmin, kun kaikkien yksilöiden äänet saadaan kuuluviin ja parhaat ideat nousemaan pintaan.

Design Sprint 1

Koko tuotantoprosessin läpi alle viikossa

Nykymaailmassa kehityksen tahti on suuri ja niin yritykset kuin organisaatiot taklaavat suuria, epämääräisiä haasteita. Perinteisillä kehitysmalleilla projektien laajuus ja resurssitarpeet kasvavat valtaviksi ennen kuin yksikään käyttäjä on nähnyt palvelua jota häntä varten luodaan. On liian helppoa luoda palveluita joille ei löydy markkinoita jos hanke ei ole selkeästi yhdistetty aitojen ihmisten tarpeisiin ja konteksteihin.

Sen sijaan, että näemme päätöstemme vaikutuksia vasta tuotannossa, ketterät ja käyttäjälähtöiset menetelmät auttavat meitä saamaan vastetta nopeasti ja usein jotta voimme oppia mihin suuntaan meidän kannattaa sijoittaa huomiotamme.

Kuinka Sprint tapahtuu käytännössä?

Design Sprintissä toteutetaan viisivaiheinen prosessi, joka meillä Fraktiolla toteutetaan usein neljän päivän kokonaisuutena.

1. Kartoita ja ideoi

Aloitamme ymmärtämällä haasteet ja priorisoimalla niitä, kuulemalla asiantuntijoilta ja löytämällä yhteisen suunnan. Lopuksi tutkimme eri tapoja lähestyä haastetta ja ideoimme, kuinka ratkaisu voisi toimia.

2. Päätä ja suunnittele

Toinen päivä rakentuu päätösten ympärille: päätämme ratkaisumallin, johon uskomme eniten. Rakennamme tutkimussuunnitelman, jolla testaamme mallin toimivuutta käyttäjien kanssa.

3. Rakenna

Fasilitoiva core-ryhmä käyttää tämän päivän rakentaakseen prototyypin valitusta ratkaisusta ja valmistelee käyttäjätutkimuksen.

4. Testaa

Sprint kulminoituu käyttäjätestaukseen, jossa opitaan, kuinka prototyyppi toimii aitojen käyttäjien kanssa.

Mitä opin valmennuksessa?

Yhden päivän intensiivivalmennuksessa opit, kuinka fasilitoida omia design sprinttejä tekemällä itse harjoitteita ohjatusti ryhmässä. Käymme läpi jokaisen vaiheen vaatimuksia ja harjoitteita, joilla opit, miten voit onnistuneesti organisoida omia työpajoja ja sprinttejä kehittääkseen palveluita entistä ketterämmin.

Valmennukseen sisältyy myös PDF-oppaamme, josta löydät jokaiselle vaiheelle monta eri harjoitetta sekä tarkat ohjeet, kuinka niitä suoritetaan. Opit myös, kuinka käyttää Mural-työkalua etäsprintteihin sekä pääsyn kurssin alumnien slack-kanavallemme, jossa saat lisää tukea kurssin jälkeen varmistaaksesi, että saat kurssin aikana opitut taidot käyttöösi arjessasi.

Kenelle valmennus sopii?

Valmennus soveltuu kaikille työssäoleville henkilöille, joita kiinnostaa oppia käyttäjälähtöisiä ketteriä menetelmiä. Et tarvitse suunnittelutaustaa tai teknistä osaamista, tärkeintä on, että osaat orientoitua verkkopalveluissa ja ennakkoluulottamasti soveltaa ohjeita käytäntöön kurssin aikana.

Valmennuksen sisältö

Osa 1: Sprintin alkeet

 • Design Sprint historia ja menetelmien arvo
 • Työpajatyöskentelyyn tutustuminen
 • Sprintin rakenne, eri päivien tavoitteet
 • Ymmärryksen rakentaminen, empatisointi
 • Ideointi, päättäminen

Osa 2: Prototyypin rakentaminen ja testin valmistelu

 • Konseptin kehittäminen rautalankapoluksi (wireflow)
 • Rautalankojen muuttaminen semi-interaktiiviseksi prototyypiksi
 • Design Sprintin viimeistely
 • Prototyypin luonti
 • Käyttäjätestin valmistelu
 • Tulosten arviointi, seuraavat askeleet

Valmennusta yrityksellenne?

Järjestämme Design Sprint -valmennuksia räätälöityinä yksityisvalmennuksina. Jos teillä on siis isompi tiimi tai porukka organisaatiossa, joka haluaa oppia sprintin menetelmiä, laita viestiä ja sovitaan yksityisvalmennus teidän porukalle, sopivana ajankohtana ja sopivaan pakettihintaan. 

Ota yhteyttä lomakkeella