Hyppää sisältöön
Fraktio

Design Sprint toi nopeasti konkretiaa ja opetti uutta käyttäjien arvosta FCG:lle

Sprintin avulla käyttäjät saatiin mukaan Kuntarekry-palvelun tuotantoon uudella tavalla

Näistä olemme ylpeitä:

  • Autoimme FCG:tä uuden menetelmän haltuunotossa, ja jatkossa he voivat hyödyntää Design Sprint -menetelmää omassa kehitys- ja konseptointityössään
  • Fasilitoimme onnistuneesti Design Sprintin hybridisti monialaiselle tiimille, ja palaute kokonaisuudesta oli erinomaista
  • FCG sai sprintin lopputuloksena konkreettisia ratkaisuehdotuksia palvelunsa jatkokehitykseen sekä arvokasta pitkäaikaista hyötyä uuden osaamisen myötä

FCG on kuntien, yritysten ja yhteisöjen kumppani monialaisessa yhdyskuntasuunnittelussa, osaamisen kehittämisessä ja hyvän hallinnon edistämisessä. Yksi FCG:n tuottamista palveluista on Kuntarekry, joka on rekrytointipalvelu työnhakijoille ja Suomen julkissektorin työnantajille.

Kuntarekry.fi on verkkopalvelu, joka tarjoaa työnhakijoille avoimia työpaikkoja kunta-alalla ja työkaluja työpaikan hakemiseen. Työnantajille se tarjoaa palvelun työpaikkailmoitteluun ja rekrytointien hallintaan. Kuntarekry-palvelun kautta lähetetään jopa puoli miljoonaa työhakemusta vuosittain.

 

Design Sprintillä uutta osaamista ja käyttäjät osaksi kehitystä

Design Sprint on menetelmä, jonka avulla päästään nopeasti validoimaan oletuksia keskittymällä rajattuun haasteeseen ja keräämällä palautetta käyttäjiltä. FCG halusi uudistaa omia toimintamallejaan ja oppia käyttämään Design Sprint -menetelmää sekä samalla kehittää Kuntarekry-palvelun käyttöliittymää palvelemaan työnhakijoiden tarpeita entistä paremmin. Design Sprint oli FCG:lle ensimmäinen laatuaan.

Kuntarekry-palvelun työnhakijan hakulomake oli sopivan rajattu kokonaisuus, joka sopi Design Sprint -tyyppisen menetelmät hyödyntämiseen. Koimme, että se oli hyvä tilaisuus hyödyntää uutta tekemisen tapaa.

FCG

Jari Lepistö

Tuotejohtaja, FCG

Kuntarekry-palvelu oli looginen valinta Design Sprintin keskiöön. Käyttöliittymän ja työpaikan hakemisen haasteita oli tunnistettu jo aiemmin.

Juha Ruuska

Juha Ruuska

Design Lead, FCG

Sprintin aikana tiimi sai uusia työkaluja ja varmuutta käyttää niitä jatkossa sekä konkreettisia askelia käyttöliittymän jatkokehitykseen.

Design Sprintin tavoitteena oli oppia uusi tekemisen tapa sekä saada ehdotuksia käyttöliittymän kehittämiseen. Ensimmäinen tavoite saavutettiin täysin ja samantyyppistä konseptia on käytetty organisaatiossa sprintin jälkeen. Sprintistä saimme myös konkreettisia ideoita käyttöliittymän suunnitteluun, joista osaa on viety eteenpäin jatkokehityksessä.

FCG

Jari Lepistö

Tuotejohtaja, FCG
Kuvia kuntarekrypalvelun käyttöliittymästä
Kuvia kuntarekrypalvelun käyttöliittymästä

Design Sprintin 5 vaihetta

Lyhyt oppimäärä Design Sprintistä ennen syvempää sukellusta aiheeseen:

  • Design Sprint koostuu viidestä vaiheesta
  • Kahden ensimmäisen vaiheen aikana kartoitetaan ja määritellään haastetta tai asiaa, jota ollaan ratkaisemassa
  • Näiden vaiheiden pohjalta päätetään, miten sprintissä edetään, ja mitä sprintin lopputuloksena syntyy
  • Päätösten jälkeen rakennetaan prototyyppi, jota testataan oikeilla käyttäjillä
  • Lopputuloksena saadaan validoituja kehityskohteita ja seuraavia askelmerkkejä roadmapille

Nopeaa ja ketterää, sanoisimme.

Design sprintin eri vaiheet

Fraktion Design Sprintin vaiheet

FCG:n Design Sprintissä järjestimme kolme työpajapäivää, joissa käytiin läpi Design Sprintin kaksi ensimmäistä vaihetta. Työpajojen jälkeen keräsimme palautetta prototyypistä ja tarkastelimme tuloksia yhdessä FCG:n kanssa. Ennen työpajoja fasilitoijamme Vitali Gusatinsky ja suunnittelijamme Antti Niemelä haastattelivat sprinttiin osallistuvia asiantuntijoita, jotta olimme kartalla odotuksista ja tavoitteista. Toteutimme myös esihaastattelut kahdelle palvelun käyttäjälle, jotka rekrytoitiin suoraan FCG:n Kuntarekry-palvelun kautta käyttäjätiedon lisäämiseksi.

Sprintin eteneminen

Sprintin 1. päivänä pureuduimme käyttäjien haasteisiin ja käyttäjien hakuprosessin visualisointiin. Päivän päätteeksi meillä oli valittuna tärkein kehityskohde, johon sprintissä haluttiin keskittyä sekä ymmärrystä ratkaistavista haasteista.

Anoimme prosessin määrittää tavoitteita vaiheiden edetessä, kuten menetelmään kuuluu. Oli hyvä kokemus päästä kokeilemaan Design Sprinttiä ohjatusti isolla porukalla.

Juha Ruuska

Juha Ruuska

Design Lead, FCG

Sprintin 2. päivänä keskityimme ideointiin ja ratkaisuehdotuksiin. Päivän aikana benchmarkattiin olemassa olevia palveluita, ideoitiin ja suunniteltiin rautalankoja. Ideoista siirryttiin nopeasti ratkaisumallinnuksiin.

Näkymiä prototyypeistä

Sprintin 3. päivänä ei enää ideoitu uutta, vaan päivän tavoitteena oli tehdä päätöksiä ensimmäisen ja toisen päivän asioista. Tärkeintä oli saada konsensusta siitä, mihin ratkaisumalliin uskotaan ja mitä halutaan käyttäjillä testata. Päivän aikana tehtiin iteroitu versio käyttäjän polusta (user flow) ja prototyypin kuvakäsikirjoitus.

Sprintin 4. päivänä rakensimme Fraktiolla prototyypin aiempien päätösten pohjalta. Rekrytoimme yhdessä FCG:n kanssa käyttäjätestauksen osallistujat ja valmistelimme kysymyspatteriston. Viidentenä päivänä toteutimme käyttäjätestauksen, jonka jälkeen koostimme huomiot ja niiden pohjalta tulleet jatkokehitysideat. Tulokset kävimme läpi yhdessä FCG:n kanssa.

Sprintti oli hyvin rakennettu ja organisoitu, vaikka siinä olikin tiukka aikataulu. Usein isolla porukalla aihe saattaa lähteä rönsyilemään. Tässä sprintmenetelmässä konsepti on hyvä ja homma pysyi hallussa isommallakin porukalla.

FCG

Jari Lepistö

Tuotejohtaja, FCG

Yhteinen hetki pulman äärellä on arvokasta hektisessä arjessa

Design Sprintin yksi vahvuuksista on, että se kokoaa ryhmän eri asiantuntijoita yhteisen haasteen ympärille. Kuntarekryn Design Sprinttiin osallistui FCG:ltä yhteensä 11 henkilöä hyvin erilaisilla rooleilla kehittäjistä suunnittelijoihin, tuoteomistajiin ja asiakastuen asiantuntijoihin.

Yksi Design Sprintin antoisimmista asioista oli, että saimme kerättyä FCG:ltä hyvin monialaisen porukan eri asiantuntijoita uuden menetelmän pariin. Porukalla vahvistettiin yhteistä ymmärrystä siitä, mitä ollaan tekemässä ja yhteistyö toimii jatkossa entistä paremmin.

FCG

Jari Lepistö

Tuotejohtaja, FCG

Design Sprint kiteytti meille vahvasti, mihin suuntaan olemme palvelun kanssa menossa ja selkeytti organisaation eri funktioille yhteistä päämäärää. Arjen kiireen keskellä on vaikea saada isoa porukkaa yhden aiheen äärelle, mutta tällä menetelmällä se toimi.

Juha Ruuska

Juha Ruuska

Design Lead, FCG

Design Sprintin toteutus onnistuu myös hybridimallina tai täysin etänä, kunhan toteutustapa huomioidaan fasilitoinnissa.

Design Sprintin toteutus toimi myös yllättävän hyvin hybridinä. Saimme koottua pienen porukan työskentelemään yhdessä ja loput osallistujat saatiin mukaan etänä. Vaikka olisi kiva olla koossa koko porukalla, hybridimalli ei rajoita tekemistä, vaan sprintin voi vetää läpi mallikkaasti.

Juha Ruuska

Juha Ruuska

Design Lead, FCG

Tuloksista arvoa pitkällä aikavälillä

Sprintistä FCG sai mukaansa niin kehitysehdotuksia käyttöliittymään kuin uusia tapoja toteuttaa käyttäjälähtöisyyttä.

Design Sprint vahvisti ajatusta siitä, että käyttäjiä tulee ottaa mukaan entistä enemmän. Asiantuntijoillamme on vahvaa näkemystä kehityksestä, kun työskentelemme softan parissa päivittäin. Käyttäjien osallistaminen validoi niitä näkemyksiä ja asioita, joita uskomme tietävämme.

FCG

Jari Lepistö

Tuotejohtaja, FCG

Käyttäjiä kokemuksista oppii aina jotain uutta, jota ei ole tullut ajateltua. Sprintti toi meidän designtiimille paljon uusia työkaluja ja käytetyt haastattelumetodit toimivat jatkossa hyvinä refeinä. Voimme ottaa menetelmästä parhaita palasia omaan käyttöömme. Sprintin jälkeen olemmekin hyödyntäneet uusia työkaluja omassa suunnittelutyössämme.

Juha Ruuska

Juha Ruuska

Design Lead, FCG

Fraktiota FCG kuvailee kumppanina, jonka kanssa on kiva tehdä töitä. Meillekin sprintin fasilitointi oli hieno kokemus ja näyttö jälleen kerran menetelmän monipuolisuudesta. Yhteistyö on jatkunut toisessa projektissa kehitystyön tiimoilta.

Fraktion kanssa on hyvä tehdä töitä yhdessä, henkilöt ovat mutkattomia ja yhteistyön ilmapiirissä jokainen voi olla oma itsensä. Fraktiolla on osaavia ihmisiä, jotka saavat asioita aikaan.

FCG

Jari Lepistö

Tuotejohtaja, FCG

FCG toi huikeasti energiaa ja intoa sessioihin, joiden ansiosta edettiin ripeästi kohti lopputulosta joka päivä.

Kiinnostuitko?

Joonas Pajunen

Joonas Pajunen

CEO

050 382 3488
joonas.pajunen@fraktio.fi
Petteri Hellgren Fraktio

Petteri Hellgren

Chief Growth Officer

045 279 3970
petteri.hellgren@fraktio.fi